Nascholingsoverzicht.nl

Over ons

Nascholingsoverzicht.nl is voortgekomen uit de samenwerking tussen de LHV Huisartsenkring Rotterdam en het Fonds Achterstandswijken Rotterdam. Het is in eerste instantie gemaakt als een regionaal initiatief waarop de belangrijkste regionale partijen hun - op huisartsen gerichte - nascholingen en bijeenkomsten konden weergeven voor een betere coördinatie en samenwerking. Na getoonde interesse door andere Kringen en regio's is ervoor gekozen om naast de gewenste update van de site ook tegemoet te komen aan de interesse door aan te sluiten bij de landelijke indeling van de huisartsenkringen.

Nascholingsoverzicht.nl ontvangt geen steun van commerciële partijen en wil een zeer compleet overzicht bieden van alle nascholingen in de eerstelijnszorg. Voor het plaatsen van nacholingen door aanbieders worden geen kosten in rekening gebracht. Het staat aanbieders vrij om een account aan te vragen en hun nascholingen aan te bieden via de site. Nascholingen worden ook gepubliceerd in de nieuwsbrief die gebruikers naar eigen wens periodiek kunnen ontvangen.