Nascholingsoverzicht.nl

Intervisie voor verloskundigen

Type activiteit
Omschrijving en inhoud

Het blijkt zeer waardevol om praktijksituaties met elkaar te bespreken en samen te kijken naar wat er nu precies gebeurde. Met het doorlopen van de cyclus leer je inzien hoe het komt dat bepaalde situaties lastig zijn en hoe je patronen kunt doorbreken om tot effectiever en professioneler handelen te komen. Met elkaar kom je soms tot verrassende inzichten en leer je dat je dingen soms ook anders kunt bekijken.

Leerdoelen

Intervisie in het kort

  • Een vorm van MIO, met C accreditatie-punten
  • Een vorm van deskundigheidsbevordering en professionalisering
  • Zicht op eigen functioneren verkrijgen
  • Het meedenken van collega’s of vakgenoten over persoons- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie
  • Je zwakke en sterke kanten leren kennen
  • Het verkrijgen van nieuwe inzichten op het ingebrachte probleem en hoe hierin te handelen

 

Programma

Onderwerpen? 

De inbreng in een intervisie bijeenkomst kan heel divers zijn. Denk bijvoorbeeld aan de communicatie met een andere zorgverlener, een zorgvraag buiten de VIL of een andere werksituatie waar je achteraf liever anders had willen handelen maar niet weet hoe. Wil je meedoen met de intervisie dan is het zeer aan te bevelen een probleem uit de werksituatie mee te nemen. Deze werksituaties zal verder uitgewerkt worden.


Organisatie
Doelgroep
Competenties
Prijs
Accreditatie
Aanmelden
Website