Nascholingsoverzicht.nl

CVRM Implementatiecursus

Type activiteit
Omschrijving en inhoud

De CVRM-implementatiecursus is een koppelcursus voor huisarts en POH. Deze cursus is opgebouwd uit 3 bijeenkomsten en 1 module huiswerk (quickscan en verbeterplan). Aan het eind van deze cursus bent u in staat de CVRM zorg volgens de nieuwste NHGstandaard uit te voeren

Leerdoelen

 • Kennis hebben van de theoretische achtergrond van de nieuwste NHG standaard CVRM en het belang van CVRM zorg.
 • Doelgroep voor CVRM-zorg kunnen bepalen.
 • Het 10 jaarsrisico op (sterfte aan) hartvaatziekten kunnen bepalen.
 • Patiënten, die in aanmerking komen voor CVRM-zorg, (niet) medicamenteuze behandeling kunnen bieden volgens de nieuwste CVRM-standaard.
 • Kennis hebben van de meest voorkomende hartvaatziekten (diagnostiek en behandeling).

 

Programma

Module 1
 • Theoretische achtergrond NHG standaard CVRM en verschillen met standaard uit 2006.
 • Belang CVRM-zorg.
 • Bepalen doelgroepen voor CVRM-zorg.
 • Werken met de risicotabel.
 • Uitreiken QuickScan.
Module 2
 • Behandeling volgens NHG standaard CVRM.
 • Leefstijladviezen.
 • Medicamenteuze behandeling.
Module 3
 • Bespreken huiswerk: QuickScan en daaruit volgend verbeterplan.
 • Bespreken knelpunten implementatie CVRM-zorg.
 • Hartvaatziekten
Module 4
 • Huiswerk (QuickScan en verbeterplan).

Organisatie
Doelgroepen
Competenties
Prijs
Accreditatie
Aanmelden
Website