Nascholingsoverzicht.nl

Triage in de praktijk TIP leergang voor doktersassistenten

Type activiteit
Omschrijving en inhoud

De leergang “triage in de huisartsenpraktijk” is een aanbod specifiek voor praktijken die het triageproces professioneel willen invullen binnen de reguliere huisartsenpraktijk. Het wordt steeds drukker in huisartsenpraktijken. De bereikbaarheid en de service komen onder druk te staan. In huisartsenpraktijken groeit de behoefte aan patiëntvriendelijke en medisch verantwoorde triage door de assistenten. Zo kunnen praktijken ook in de toekomst de toenemende vragen laagdrempelig blijven bedienen, gebruik makend van ieders deskundigheid binnen de huisartsenpraktijk.

Centraal in de functie van de doktersassistent staat tegenwoordig het vermogen de hulpvraag en de toestand van de beller te verhelderen en tegelijkertijd aandacht te geven aan de patiënt, zowel aan de telefoon als voor de balie. Dit vereist een bepaalde medische deskundigheid en de vaardigheid om het gesprek in goede banen te leiden. Daarnaast is het van belang om in samenwerking met de huisarts en collega’s de triageresultaten effectief in te zetten. Samen vormgeven aan patiëntvriendelijke triage zorgt voor meer kwaliteit, zowel van de triage zelf als van de samenwerking in de praktijk.

Voor de triage assistent op de huisartsenpost, is begin 2007 een competentieprofiel vastgesteld. Deze is gericht op de uitvoering van werkzaamheden binnen de setting van de huisartsenpost. De huisartsenzorg binnen kantooruren vanuit de reguliere praktijk heeft een eigen karakter en vraagt om een eigen aanpak. Daarnaast kent het werk overeenkomsten. De competentieontwikkeling van de leergang is dan ook gebaseerd op het competentieprofiel zoals dat door de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) is vastgesteld. Tevens is er binnen de leergang expliciet aandacht voor de integratie van de kennis en vaardigheden op de eigen werkplek. De invulling van het triageproces kent in de huisartsenpraktijk immers verschillende varianten.

Leerdoelen

  • Triageproces professioneel invullen binnen de reguliere dagpraktijk
  • Hulpvraag en toestand verhelderen en tegelijkertijd aandacht geven aan de patiënt
  • Vormgeven samenwerking huisarts en collega’s voor betere triageresultaten

 

Programma

  • Medisch inhoudelijke kennis (o.a. triagecriteria, urgentiebepaling, zelfzorgadviezen)
  • Communicatievaardigheden (o.a. gespreksopbouw, controle nemen/houden over gesprek)
  • Samenwerkings- en organisatievaardigheden (t.b.v. overleg, registratie van advies)

Organisatie
Doelgroep
Competenties
Prijs
Aanmelden
Website