Nascholingsoverzicht.nl

Leefstijlpsychiatrie | Webinar

Omschrijving en inhoud

Leefstijluitdagingen in de GGZ: Een nieuwe aanpak voor behandeling

Tijdens deze webinar wordt de cruciale rol van leefstijlfactoren besproken in het ontstaan en het onderhouden van psychische aandoeningen. Tevens zal de leefstijldiagnostiek en de belemmerende en bevorderende (o.a. psychische/lichamelijke) factoren voor een gezonde leefstijl van patiënten uitgebreid aan bod komen. Vervolgens zal ingegaan worden op de opkomst van leefstijlpsychiatrie als een (aanvullende) interventie, waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan de impact van factoren zoals voeding, lichaamsbeweging, slaap, en sociale interacties op de psychische gezondheid. Ook zal het belang worden benadrukt van het creëren van persoonlijke leefstijlplannen voor patiënten. Tenslotte zullen de potentiële uitdagingen en kansen worden besproken die leefstijlinterventies bieden voor de GGZ, met als doel het bieden van een nieuwe, meer holistische benadering van psychiatrische zorg.

Leefstijluitdagingen in de GGZ: Een nieuwe aanpak voor behandeling

Tijdens deze webinar wordt de cruciale rol van leefstijlfactoren besproken in het ontstaan en het onderhouden van psychische aandoeningen. Tevens zal de leefstijldiagnostiek en de belemmerende en bevorderende (o.a. psychische/lichamelijke) factoren voor een gezonde leefstijl van patiënten uitgebreid aan bod komen. Vervolgens zal ingegaan worden op de opkomst van leefstijlpsychiatrie als een (aanvullende) interventie, waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan de impact van factoren zoals voeding, lichaamsbeweging, slaap, en sociale interacties op de psychische gezondheid. Ook zal het belang worden benadrukt van het creëren van persoonlijke leefstijlplannen voor patiënten. Tenslotte zullen de potentiële uitdagingen en kansen worden besproken die leefstijlinterventies bieden voor de GGZ, met als doel het bieden van een nieuwe, meer holistische benadering van psychiatrische zorg.


Programmering
Datum Tijd
Dinsdag 7 mei 202413:15 - 15:00
Sprekers en programma

Prof. dr. Wiepke Cahn. Wiepke is hoogleraar Lichamelijke gezondheid bij psychiatrische aandoeningen en psychiater in het UMC Utrecht. Daarnaast is ze leider van het zorgprogramma Lijf en Leven.  Voor haar werk als behandelaar en onderzoeker heeft ze een oeuvreprijs van de NVvP ontvangen.

Organisatie
Doelgroepen
Competenties
Prijs
Accreditatie
Aanmelden
Website