Nascholingsoverzicht.nl

Wet zorg en dwang in de ouderenzorg | Training

Omschrijving en inhoud

De praktisch ingestoken training o.l.v. Justa Bos geeft een kort overzicht van de Wzd en de belangrijkste begrippen. Daarnaast wordt ingegaan op de taken van de zorgverantwoordelijke (uit het Profiel Zorgverantwoordelijke),

De Wet zorg en dwang (Wzd) is inmiddels al enige tijd van kracht. Wzd-functionarissen zijn inmiddels veelal geschoold, maar door o.a. de coronapandemie, werkdrukte en personeelstekorten op de werkvloer is een gedegen scholing van zorgverantwoordelijken vaak nog niet gerealiseerd.

 

Voor zorgverleners zoals jij binnen de ouderenzorg kan dat betekenen dat je in jouw dagelijkse werk tegen een kennistekort oploopt. Je ervaart onduidelijkheid over je takenpakket en de rolverdeling met de Wzd-functionaris en andere betrokkenen bij de (onvrijwillige) zorg van jouw cliënten.

 

Zorgverantwoordelijken verdienen bewustwording en informatie over hun rol binnen de Wzd, het tijdig signaleren van verzet, ernstig nadeel, het werken met het stappenplan en het als team zoveel mogelijk voorkomen van onvrijwillige zorg. Al deze informatie komt voor jou samen in deze middag waar de rol en taken van de zorgverantwoordelijke centraal staan.

 

Opbouw training

De praktisch ingestoken training o.l.v. Justa Bos geeft een kort overzicht van de Wzd en de belangrijkste begrippen. Daarnaast wordt ingegaan op de taken van de zorgverantwoordelijke (uit het Profiel Zorgverantwoordelijke), de rol binnen de zorgorganisatie en in het multidisciplinaire team. Verder leer je hoe jij als zorgverantwoordelijke de cliënten(rechten) beschermt tegen onvrijwillige zorg en doe je ervaring op met het werken met alternatieve mogelijkheden. Ten slotte gaan we in gesprek over jouw eigen ingebrachte casuïstiek en andere vraagstukken uit de zorgpraktijk binnen de ouderenzorg.

 

Gedurende de gehele middag is er aandacht voor vragen en knelpunten die spelen bij jou en de andere deelnemers. Vanwege de specifieke casuïstiek is deze training bedoeld voor zorgprofessionals werkzaam in de ouderenzorg. Voor collega’s werkzaam in de gehandicaptenzorg hebben wij een aparte middag georganiseerd, zie voor meer informatie hier.


Programmering
Datum Tijd
Dinsdag 19 december 202313:30 - 16:30
Sprekers en programma

Programma

13:00Registratie en ontvangst
13:30De wet en de zorgverantwoordelijke
 
14:45Pauze
15:15De praktijk van de zorgverantwoordelijke
 
16:30Einde training, napraten met een drankje
Organisatie
Doelgroepen
Competenties
Prijs
- excl. btw p.p. € 275,00
Accreditatie
Aanmelden
Website