Nascholingsoverzicht.nl

LVB in de psychiatrie | Congres

Omschrijving en inhoud

Tijdens dit congres besteden we aandacht aan zorg voor cliënten met een LVB in combinatie met psychiatrische en soms ook verslavingsproblematiek. Naast diagnostiek en screening praten we over inzichten in psychopathologie, interventies en het inrichten van de zorg.

Naar schatting heeft 40% van de patiënten in de GGZ een licht verstandelijke beperking. Hoe lager het niveau van functioneren, hoe groter de kans op een atypische presentatie van een psychische stoornis.

Voor goede, passende zorg binnen de GGZ is het dus belangrijk om een LVB te herkennen het diagnostisch proces en de behandeling van psychische stoornissen hierop af te stemmen.

 

Tijdens dit congres besteden we aandacht aan zorg voor cliënten met een LVB in combinatie met psychiatrische en soms ook verslavingsproblematiek. Naast diagnostiek en screening praten we over inzichten in psychopathologie, interventies en het inrichten van de zorg.

 

U ontmoet

Primaire doelgroep is behandelaren en verpleegkundigen in de GGZ. Daarnaast zijn andere zorgprofessionals, beleidsmakers, managers en andere betrokkenen werkzaam in de ambulante en residentiële GGZ van harte welkom.


Programmering
Datum Tijd
Woensdag 31 januari 202410:00 - 16:15
Sprekers en programma

Programma

09:30Registratie en ontvangst
10:00Opening door de dagvoorzitter | Jolien Schölvinck
 
10:25Signalering en diagnostiek | Jeanet Nieuwenhuis
 
11:00Vragen
11:10Ochtendpauze
11:40Suïcide en suïcidepreventie | Jannelien Wieland
 
12:15Transitiezorg; overgang van 18- naar 18+ | Agnies van Eeghen
 
12:50Vragen
13:00Lunchpauze
14:00Middagprogramma
 
16:15Einde programma, afsluitendeborrel
Organisatie
Doelgroepen
Competenties
Prijs
- excl. btw p.p. € 375,00
Accreditatie
Aanmelden
Website