Nascholingsoverzicht.nl

Verward gedrag op straat | Congres

Omschrijving en inhoud

Het aantal meldingen van mensen met verward of onbegrepen gedrag is de afgelopen jaren toegenomen, tegenwoordig gaat het om ongeveer 12.000 meldingen per maand. Het gaat hierbij om een grote diversiteit aan mensen met een complexe combinatie van een aandoening of beperking en overige, sociale, problematiek. Zo kan het gaan om overlastgevers uit verveling of onvrede met de maatschappij, maar ook om mensen met een (lichte) verstandelijke beperking, daklozen, mensen met een psychiatrische stoornis, verslaving of een oudere dame met dementie die op straat ronddoolt.

Het aantal meldingen van mensen met verward of onbegrepen gedrag is de afgelopen jaren toegenomen, tegenwoordig gaat het om ongeveer 12.000 meldingen per maand. Het gaat hierbij om een grote diversiteit aan mensen met een complexe combinatie van een aandoening of beperking en overige, sociale, problematiek. Zo kan het gaan om overlastgevers uit verveling of onvrede met de maatschappij, maar ook om mensen met een (lichte) verstandelijke beperking, daklozen, mensen met een psychiatrische stoornis, verslaving of een oudere dame met dementie die op straat ronddoolt.

 

Deze complexiteit vraagt om specifieke hulpverlening en samenwerking. Als professional kan het soms ontbreken aan de specifieke kennis en ervaring die nodig is bij de zorg voor deze diverse groep. Vanuit de overheid wordt het probleem erkend en is er veel geld beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van initiatieven die bijdragen aan de ‘juiste vorm van zorg of ondersteuning voor de mensen achter deze meldingen’. Maar wat werkt, en wat niet? Hoe kunnen we met elkaar goede zorg leveren aan deze mensen? Hoe maak je echt contact met deze groep? Wat hebben zorg, politie en gemeente van elkaar nodig en wat hebben ze elkaar te bieden in de zorg voor verwarde personen?

 

Tijdens dit congres kijken we naar de oorzaken van de stijging van de meldingen en leren we van ervaringen, onderzoeken en initiatieven vanuit diverse invalshoeken.

 

Doelgroep

Zorg- en hulpverleners uit maatschappelijke opvang, verslavingszorg, ambulancedienst, reclassering, justitie en politie, welzijnsorganisaties, GGD’s, gemeenten, begeleid wonen en woningbouwcorporaties.


Programmering
Datum Tijd
Dinsdag 27 juni 202310:00 - 16:15
Sprekers en programma

Programma

09:30Ontvangst en registratie
10:00Opening door dagvoorzitter | Gerard Lohuis
 
10:30Samenwerking Veiligheid en Zorg - project | Hadeline Vorselaars-Rietbergen
 
11:30Koffiepauze
12:00In verwarde staat | Karlijn Roex
 
12:45Vragen en discussie
13:00Lunchpauze met uitgebreid lunchbuffet
13:45De weg kwijt! | Jan van der Hammen
 
14:30Verward van straat gehaald, en dan? | Diana Mulder
 
15:15Korte pauze
15:30Zorg en veiligheid, over samenwerking tussen de wijk-GGD’er en politie | Esther Pullen & Brenda van Middelkoop
 
16:15Afsluiting en borrel
Organisatie
Doelgroepen
Competenties
Prijs
,- excl. btw per persoon. € 375,00
Accreditatie
Aanmelden
Website