Nascholingsoverzicht.nl

Wet zorg en dwang in de praktijk De rol van de zorgverantwoordelijke in de langdurende zorg | Training

Omschrijving en inhoud

De Wet zorg en dwang (Wzd) is inmiddels drie jaar van kracht. Wzd-functionarissen zijn inmiddels veelal geschoold, maar door de coronapandemie en de bijkomende werkdrukte op de werkvloer, bescherming van cliënten tegen COVID-19 en ziekte onder zorgpersoneel is een gedegen scholing van zorgverantwoordelijken vaak nog niet gerealiseerd.

Wet zorg en dwang in de praktijk

De rol van de zorgverantwoordelijke in de langdurende zorg

Dinsdag 25 april | 12.30 – 16.00 uur

Maximaal 55 deelnemers

 

De Wet zorg en dwang (Wzd) is inmiddels drie jaar van kracht. Wzd-functionarissen zijn inmiddels veelal geschoold, maar door de coronapandemie en de bijkomende werkdrukte op de werkvloer, bescherming van cliënten tegen COVID-19 en ziekte onder zorgpersoneel is een gedegen scholing van zorgverantwoordelijken vaak nog niet gerealiseerd.

Voor zorgverleners als jij binnen de langdurende zorg kan dat betekenen dat je in jouw dagelijkse werk tegen een kennistekort oploopt. Je ervaart onduidelijkheid over je takenpakket en de rolverdeling met de Wzd-functionaris en andere betrokkenen bij de (onvrijwillige) zorg van jouw cliënten.

 

Zorgverantwoordelijken verdienen bewustwording en informatie over hun rol binnen de Wzd, het tijdig signaleren van verzet, ernstig nadeel, het werken met het stappenplan en het als team zoveel mogelijk voorkomen van onvrijwillige zorg. Al deze informatie komt voor jou samen in deze middag waar de rol en taken van de zorgverantwoordelijke centraal staan.

 

De praktisch ingestoken training o.l.v. Justa Bos geeft een kort overzicht van de Wzd en de belangrijkste begrippen. Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op de taken van de zorgverantwoordelijke (uit het profiel Zorgverantwoordelijke), de rol binnen de zorgorganisatie en in het multidisciplinaire team. Verder leer je hoe jij als zorgverantwoordelijke de cliënten(rechten) beschermt tegen onvrijwillige zorg en doe je ervaring op met het werken met alternatieve mogelijkheden. Tenslotte gaan we in gesprek over jouw eigen ingebrachte casuïstiek en andere vraagstukken uit de zorgpraktijk.

Gedurende de gehele middag is er ruim aandacht voor vragen en knelpunten die spelen bij jou en de andere deelnemers.

 

Je ontmoet

Zorgprofessionals die als zorgverantwoordelijke binnen de ouderen- of gehandicaptenzorg werkzaam zijn en behoefte hebben aan kennis en handvatten bij de praktische invulling van hun zorgtaken binnen de Wzd.


Programmering
Datum Tijd
Dinsdag 25 april 202312:30 - 16:00
Sprekers en programma

Justa Bos

Organisatie
Doelgroepen
Competenties
Prijs
- excl. btw p.p. € 239,00
Accreditatie
Aanmelden
Website