Nascholingsoverzicht.nl

Cultuursensitieve zorg bij het levenseinde| Webinar

Omschrijving en inhoud

In deze interactieve webinar staat de vraag centraal hoe zorgverleners hier passend op kunnen reageren en op welke wijze zij hierover met patiënten en hun naasten kunnen communiceren.

In de huidige Nederlandse samenleving krijgen artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners te maken met patiënten en hun familie, die een andere culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond hebben dan zijzelf.

Zij maken kennis met voor hen onbekende ziekteopvattingen, manieren om hulp te zoeken en visies op leven en dood. Tevens kunnen levensstijlen en de rol van familie anders zijn dan zorgprofessionals gewend zijn.

 

In deze interactieve webinar staat de vraag centraal hoe zorgverleners hier passend op kunnen reageren en op welke wijze zij hierover met patiënten en hun naasten kunnen communiceren.

 

Er wordt ingegaan op de volgende thema’s:


Programmering
Datum Tijd Locatie
Dinsdag 6 september 202210:00 - 12:00Online,
Locatie
Sprekers en programma

De webinar wordt gegeven door dr. Cor Hoffer, cultureel antropoloog en socioloog. Lees meer over Cor.

Organisatie
Doelgroepen
Competenties
Prijs
excl btw € 99,00
Accreditatie
Aanmelden
Website