Nascholingsoverzicht.nl

Cultuursensitief werken | Webinar

Omschrijving en inhoud

De verander(en)de samenleving leidt er toe dat zorg- en welzijnsprofessionals steeds meer te maken krijgen met cliënten en hun naasten, die een andere culturele en levensbeschouwelijke achtergrond hebben dan zijzelf. Dat betekent dat zij kennis maken met voor hen onbekende opvattingen over ziekten en beperkingen, manieren om hulp te zoeken en visies op leven en dood. Tevens kunnen opvoedings- en levensstijlen en daarbij passende opvattingen over het dagelijks functioneren van cliënten anders zijn dan zorgverleners gewend zijn.

De vraag rijst hoe professionals hier passend op kunnen reageren en op welke wijze zij hierover met cliënten en hun familie kunnen communiceren.

Deze vraag staat centraal tijdens de webinar Cultuursensitief werken!

Cultuursensitief werken | Webinar

Dinsdag 11 oktober, 10.00-12.00 uur

 

Een kwestie van kennis, houding en vaardigheden

Mede door de immigratie in de laatste vijftig jaar is de samenstelling van de Nederlandse bevolking in sociaaleconomisch, cultureel en levensbeschouwelijk opzicht heel divers. Met de  instroom van nieuwe groepen vluchtelingen enkele jaren geleden is die diversiteit versterkt.

 

De verander(en)de samenleving leidt er toe dat zorg- en welzijnsprofessionals steeds meer te maken krijgen met cliënten en hun naasten, die een andere culturele en levensbeschouwelijke achtergrond hebben dan zijzelf. Dat betekent dat zij kennis maken met voor hen onbekende opvattingen over ziekten en beperkingen, manieren om hulp te zoeken en visies op leven en dood. Tevens kunnen opvoedings- en levensstijlen en daarbij passende opvattingen over het dagelijks functioneren van cliënten anders zijn dan zorgverleners gewend zijn.

 

De vraag rijst hoe professionals hier passend op kunnen reageren en op welke wijze zij hierover met cliënten en hun familie kunnen communiceren. In webinar Cultuursensitief werken staat deze vraag centraal. Het doel is tweeledig. Ten eerste wordt besproken welke invloed cultuur en levensbeschouwing hebben op jouw werk. Ten tweede worden tips gegeven hoe jij daar in de praktijk mee om kunt gaan. In dit verband zal worden uitgelegd wat een dynamische benadering van het begrip cultuur inhoudt. In lijn daarmee wordt met het Culturele Interview geïntroduceerd. Dit is een methodiek om het gesprek tussen zorgverleners en cliënten met een andere culturele achtergrond te stimuleren.

 

Competenties en leerdoelen:

 

Docent

De webinar wordt gegeven door dr. Cor Hoffer, cultureel antropoloog en socioloog. Lees meer over Cor.


Programmering
Datum Tijd Locatie
Dinsdag 11 oktober 202210:00 - 12:00Online,
Locatie
Sprekers en programma

Dr. Cor Hoffer

Dr. Cor Hoffer is cultureel antropoloog en socioloog. Hij deed onderzoek naar de besnijdenis van islamitische jongens én naar joodse, christelijke, islamitische en humanistische opvattingen over orgaandonatie. In 2000 is hij aan de Universiteit Leiden gepromoveerd op een proefschrift over volksgeloof en religieuze geneeswijzen onder moslims in Nederland. Van 2002 tot 2014 werkte Cor als trainer en onderzoeker cultuursensitief werken bij GGZ-organisatie Parnassia Groep. Thans verzorgt hij als zelfstandige trainingen voor diverse beroepsgroepen in de gezondheidszorg: onder meer huisartsen, wijkverpleegkundigen, GGZ-professionals en bedrijfsartsen.

Organisatie
Doelgroepen
Competenties
Prijs
excl btw € 99,00
Accreditatie
Aanmelden
Website