Nascholingsoverzicht.nl

Webinar Op het raakvlak van dementie en psychiatrie

Omschrijving en inhoud

Lange tijd is dementie vooral beschouwd als een ziekte waarbij geheugenstoornissen het kernprobleem vormden. Inmiddels is er veel meer kennis en weten we, zoals Dr. Alzheimer het zelf al bedoelde, dat dementie als neurodegeneratieve aandoening ook gepaard gaat met psychiatrische en gedragsproblematiek.

Tijdens deze webinar bespreekt ouderenpsychiater Martin Kat de psychische en psychiatrische aandoeningen die bij dementieziekten kunnen voorkomen. Hoe onderscheiden we deze van de normale psychische veranderingen op latere leeftijd, hoe kan je ze herkennen en wat betekent dit voor onze houding, begeleiding en behandeling?

Op het raakvlak van dementie en psychiatrie | Webinar

Dinsdag 21 december 2021, 10.30-12.00 uur

 

Lange tijd is dementie vooral beschouwd als een ziekte waarbij  geheugenstoornissen het kernprobleem vormden. Inmiddels is er veel meer kennis en weten we, zoals Dr. Alzheimer het zelf al bedoelde, dat dementie als neurodegeneratieve aandoening ook gepaard gaat met psychiatrische en gedragsproblematiek.

 

Tijdens deze webinar bespreekt ouderenpsychiater Martin Kat de psychische en psychiatrische aandoeningen die bij dementieziekten kunnen voorkomen. Hoe onderscheiden we deze van de normale psychische veranderingen op latere leeftijd, hoe kan je ze herkennen en wat betekent dit voor onze houding, begeleiding en behandeling?

 

Doelgroep

Deze webinar is interessant voor zorgprofessionals die werken met oudere patiënten: verpleegkundigen, (huis)artsen, POH-GGZ, klinisch geriaters, specialisten ouderengeneeskunde, psychiaters, verzorgenden en anderen met interesse in ouderenpsychiatrie.

 

Competenties en leerdoelen

Na deze webinar :

Docent

De webinar wordt gegeven door dr. Martin Kat, ouderenpsychiater en psychotherapeut. Lees meer over Martin Kat.


Programmering
Datum Tijd
Dinsdag 21 december 202110:30 - 12:00
Sprekers en programma

Martin Kat

Martin Kat is al zo’n 35 jaar actief ouderenpsychiater en psychotherapeut. Hij werkte in de ambulante en klinische ouderen-GGZ, heeft een eigen vrijgevestigde praktijk en is consulent in verpleeghuizen. De laatste jaren is hij vooral werkzaam dichtbij huisartsen, POH’s, casemanagers en (wijk)verpleging. Daarnaast is hij consulent bij het CCE.

Martin promoveerde op ‘De Psychiatrie bij Dementie’ en is een sterk voorstander van het vertalen van wetenschappelijke kennis naar ‘handvaardigheid’ nodig voor de praktijk van alledag. Martin is auteur, redacteur en docent op het terrein van ouderenpsychiatrie.

Organisatie
Doelgroepen
Competenties
Prijs
excl. btw € 99,00
Accreditatie
Aanmelden
Website