Nascholingsoverzicht.nl

Onbegrepen gedrag binnen de Wzd | Webinar

Omschrijving en inhoud

Onbegrepen gedrag binnen de Wzd | Webinar
Donderdag 18 november 2021 | 11.00 – 12.30 uur

Onbegrepen gedrag binnen de Wzd | Webinar

Donderdag 18 november 2021 | 11.00 – 12.30 uur

Geschat wordt dat bij ruim 80% van de mensen binnen de Wzd onbegrepen gedrag voorkomt. Omgaan met onbegrepen gedrag kan zeer uitdagend en complex zijn. Niet alleen voor de zorgprofessional, maar ook voor huisgenoten/medebewoners.  Het beïnvloedt namelijk zowel de kwaliteit van leven voor de cliënt als de belasting voor de zorgprofessional en mantelzorger.  Om onbegrepen gedrag en onvrijwillige zorg te kunnen verminderen is inzicht in dit gedrag onmisbaar.

De sleutel voor het omgaan met onbegrepen gedrag is het proberen te begrijpen wat er omgaat in iemand die onbegrepen gedrag vertoont en weten hoe je als professional het gedrag kunt beïnvloeden. In het kader van de Wet zorg en dwang is het bovendien van belang op zoek te gaan naar alternatieven voor onvrijwillige zorg. Een beter begrip van onbegrepen gedrag helpt onvrijwillige zorg te verminderen.

Deze webinar met Jan van der Hammen biedt de kennis en handvatten die zorgprofessionals nodig hebben om binnen de langdurende zorg de zorg te verlenen die nodig is. De webinar biedt inzicht in de oorzaken en gevolgen van onbegrepen gedrag en geeft je handvatten om alternatieven te vinden voor onvrijwillige zorg binnen de Wzd.

Doelgroep

Deze webinar is interessant voor zorgprofessionals die werken in de langdurende zorg: verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, verzorgenden, (huis)artsen, POH-GGZ, klinisch geriaters, specialisten ouderengeneeskunde, vertrouwensartsen en andere zorgverleners die met ouderen werken.

 


Programmering
Datum Tijd
Donderdag 18 november 202111:00 - 12:30
Sprekers en programma

Programma

10:55 uur Digitale inloop en ontvangst

11:00 uur Welkom, korte uitleg verloop webinar

11:05 uur Onbegrepen gedrag

In deze interactieve webinar gaan we in op de vragen waar het onbegrepen gedrag vandaan komt, en hoe je als zorgprofessional dat gedrag kunt beïnvloeden. Je leert hoe jij als zorgprofessional daardoor bij kunt dragen aan vermindering van onvrijwillige zorg in het kader van de Wet zorg en dwang.

In het tweede deel van de webinar krijgen deelnemers een handzaam hulpmiddel aangereikt waarmee zij zelf van een probleemsituatie naar een actieplan, en van een succesvolle interventie naar inzicht kunnen komen. Dit praktische hulpmiddel is zowel voor de individuele werknemer als het team bruikbaar. Tijdens deze webinar zullen we hiermee oefenen op basis van bestaande casuïstiek uit de dagelijkse praktijk van de deelnemer.

12:30 uur Einde webinar

 

Spreker

https://www.leidscongresbureau.nl/sprekers/jan-van-der-hammen

 

Organisatie
Doelgroepen
Competenties
Prijs
online deelname, excl. btw € 99,00
Accreditatie
Aanmelden
Website