Nascholingsoverzicht.nl

Landelijke studiedag Dementiezorg; van medisch naar sociaal model

Omschrijving en inhoud

Landelijke studiedag over de verschuiving van medische naar sociale dementiezorg en welke kennis, voorbeelden en initiatieven er zijn om jou als betrokkene hierbij te inspireren en ondersteunen.

Zorg voor mensen met dementie bestaat uit veel meer dan medische zorg. Kwaliteit van zorg en leven bereik je voor een groot deel door af te stemmen op de persoonlijke leefwereld, over de grenzen van wonen, zorg en welzijn heen. In een dementievriendelijke gemeenschap kunnen mensen met dementie zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en zelfs blijven participeren.

Deze dag gaat in op de verschuiving van medische naar sociale dementiezorg en welke kennis, voorbeelden en initiatieven er zijn om jou als betrokkene hierbij te inspireren en ondersteunen.

Bedoeld voor: Beleids- en kwaliteitsmedewerkers en zorgprofessionals in het sociaal domein, bij gemeenten en ouderenzorginstellingen


Programmering
Datum Tijd
Dinsdag 7 december 202110:00 - 16:00
Sprekers en programma

PROGRAMMA

9.30 uur              Ontvangst en registratie door het Leids Congres Bureau

 

10.00 uur            Opening door de dagvoorzitter
- Introductie op het programma

- Inventarisatie achtergrond en verwachtingen deelnemers

Olaf Stomp, Movisie

10.10 uur            Van medische naar sociale dementiezorg

- Overzicht nieuwe ontwikkelingen en programma’s

- Van medisch naar sociaal model: welke uitdagingen liggen er in het sociaal domein?
- Hoe kunnen beleidsmakers en professionals deze beweging versterken?

Karlijn Kwint, Programmamanager Kennisinfrastructuur LZ en Dementiezorg voor Elkaar, Vilans

10.40 uur            Vragen, aansluitend pauze

 

11.10 uur            Persoonsgerichte dementiezorg
Janet MacNeil Vroomen doet onderzoek naar wat mensen met dementie en hun mantelzorgers écht nodig hebben en ontwerpt zorgpakketten die aansluit bij hun wensen. Het doel is de dementiezorg verbeteren en doeltreffender maken; geef mensen wat ze nodig hebben en verspil geen geld aan wat ze niet willen.

Janet MacNeil Vroomen, universitair docent, afdeling Ouderengeneeskunde van het Amsterdam UMC

 

11.40 uur           Vragen

 

11.45 uur            Instrument: cliëntreis dementie

Een mooie manier om de blinde vlekken en knelpunten van de dementiezorg te inventariseren is de cliëntreis. Zo verkrijg je input om de samenwerking tussen het sociaal en het medisch domein te verbeteren. Hoe werkt zo’n cliëntreis precies en wat heeft het in praktijk opgeleverd?
Albert Scheffer, senior beleidsadviseur sociaal domein Gemeente Smallingerland

 

12.15 uur            Vragen, aansluitend lunchpauze

 
MIDDAGPROGRAMMA


13.15 uur            Ontmoetingscentra 3.0

Tijdige op de persoon afgestemde informatie en het gebruik van gepaste psychosociale ondersteuning kan mensen met dementie helpen een goede levenskwaliteit te behouden en voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. Het project ‘Ontmoetingscentra 3.0’ onderzocht de toegevoegde waarde van een nieuw individueel programma aangeboden door ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, bestaande uit drie  bewezen effectieve vormen van begeleiding: DemenTalent, Dementelcoach en STAR-online educatie. Het onderzoek liet zien dat het programma (kosten)effectief kan worden toegepast als alternatieve of aanvullende vorm van ondersteuning voor mensen met dementie en mantelzorgers die de voorkeur geven aan geïndividualiseerde activiteiten/ondersteuning en heeft een positieve uitwerking op het emotioneel functioneren van beiden.

Rose-Marie Dröes, hoogleraar psychosociale hulpverlening voor mensen met dementie, afdeling Psychiatrie Amsterdam UMC, locatie VUmc

14.00 uur            Vragen, korte pauze

 

14.25 uur            Aanpak Amsterdam dementievriendelijk

De Gemeente Amsterdam ziet dementie als een sociale opgave met als doel: het gewone dagelijks leven van mensen met dementie zo lang mogelijk in stand houden. Met een dementiebrigade en de Sociale Benadering Dementie werkt Amsterdam met succes aan deze opgave. Positieve gezondheid, nieuwe vormen van ondersteuning, outreachend werken, samenwerking met culturele instellingen en uitstellen van opname in verpleeghuis maken hier deel van uit.

Gracia Velland en Raymond Hamar de la Brethonière, senior adviseurs zorg Gemeente Amsterdam

15.10 uur           Vragen

 

15.15 uur            Oudere migranten met vergeetachtigheid of dementie en hun familie

Succesvol project in Rotterdam dat draait om tijdige signalering en om integrale, persoonsgerichte ondersteuning van migrantenouderen in Delfshaven en Feijenoord. Door samenwerking tussen zorg- en welzijnsprofessionals, mantelzorgers, vrijwilligers en buurtbewoners komen oudere migranten met geheugenproblemen of dementie eerder in beeld en kan ingespeeld worden op de wensen en behoeften van de oudere en hun familie. Wat is de kracht achter deze aanpak?

Marina Jonkers, projectleider en senior-onderzoeker Rotterdamse aanpak migrantenouderen met vergeetachtigheid en dementie

 

16.00 uur            Laatste vragenronde en afsluiting programma door de dagvoorzitter

 

16.15 uur            Napraten tijdens borrel

Organisatie
Doelgroepen
Competenties
Prijs
Deelname p.p. € 335,00
Accreditatie
Aanmelden
Website