Nascholingsoverzicht.nl

Huiselijk geweld | Webinar

Omschrijving en inhoud

Hoe herken je slachtofferschap? En hoe ga je het gesprek aan bij een vermoeden van huiselijk geweld? Welke hulp kun je inschakelen en hoe ga je hierin te werk?


Huiselijk geweld | Webinar
Maandag 21 juni 2021, 11.00-12.00 uur

In 2020 gaven 1,2 miljoen mensen aan in de afgelopen 12 maanden slachtoffer te zijn geweest van huiselijk geweld (bron: cbs). Een schokkend hoog aantal. Omdat zoveel mensen te maken krijgen met huiselijk geweld is goede hulpverlening erg belangrijk. Lastig hierin is dat slachtoffers veelal niet snel hulp zoeken. Dit vraagt om een actieve rol van hulpverleners.

Belangrijk hierin is het signaleren van slachtofferschap. Slachtofferschap is niet altijd even gemakkelijk te herkennen. Vanwege de angst en schaamte die bij de slachtoffers speelt om met hun verhaal naar buiten te komen. Hoe herken je slachtofferschap? En hoe ga je het gesprek aan bij een vermoeden van huiselijk geweld? Welke hulp kun je inschakelen en hoe ga je hierin te werk?

Doelgroep
Eenieder die in zijn/haar werk met huiselijk geweld te maken (kan) krijgt/krijgen.

Je investering
€49,- excl. btw per persoon

Meer informatie en inschrijven
https://www.leidscongresbureau.nl/events/webinar-huiselijk-geweld-2152


Programmering
Datum Tijd
Maandag 21 juni 202111:00 - 12:00
Sprekers en programma

Deze webinar wordt gegeven door Lisette Pouls. Lisette werkt als preventie medewerker bij Moviera – aanpak huiselijk geweld.

Organisatie
Doelgroepen
Competenties
Prijs
excl btw € 49,00
Accreditatie
Aanmelden
Website