Nascholingsoverzicht.nl

Landelijke studiedag Geriatrische Revalidatiezorg

Omschrijving en inhoud

Geriatrische revalidatiezorg vergt van professionals een grote mate van flexibiliteit en samenwerking binnen multidisciplinaire teams waarbij een helicopterview van jou als zorgprofessional gewenst is. Het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek is daarbij niet altijd makkelijk. Als je goed op de hoogte bent van de (on)mogelijkheden kun je de revalidatiezorg bieden waar jouw patiënt mee geholpen is.
Onze sprekers hebben veel ervaring en weten als geen ander hoe complex geriatrische revalidatiezorg kan zijn. Juist door hun eigen praktijkervaring reiken zij u zowel theoretische kennis als praktische handvatten aan waar u direct mee aan de slag kunt!

Wat kenmerkt de geriatrische revalidatiezorg anno 2021, welke successen zijn er geboekt en waar is ruimte voor verbetering? Tijdens deze studiedag is er aandacht voor belangrijke knelpunten en praten deskundige sprekers je bij over recente ontwikkelingen en richtlijnen binnen de geriatrische revalidatiezorg zoals revalidatie na COVID-19, de inzet van zorgpaden voor kwaliteitsverbetering, ambulante revalidatie, de verhouding GRZ tot de MSR, en het belang van een goede triage.

Wat kenmerkt de geriatrische revalidatiezorg anno 2021, welke successen zijn er geboekt en waar is ruimte voor verbetering? Tijdens deze studiedag is er aandacht voor belangrijke knelpunten en praten deskundige sprekers je bij over recente ontwikkelingen en richtlijnen binnen de geriatrische revalidatiezorg zoals revalidatie na COVID-19, de inzet van zorgpaden voor kwaliteitsverbetering, ambulante revalidatie, de verhouding GRZ tot de MSR, en het belang van een goede triage.

 

Doelgroep:

Deze bijeenkomst is bedoeld voor specialisten ouderengeneeskunde, revalidatieartsen, huisartsen, klinisch geriaters en andere medisch specialisten, paramedici, verpleegkundigen en managers in de ouderen-, thuiszorg en chronische zorg, voor zorgverzekeraars en beleidsmakers.


Programmering
Datum Tijd Locatie
  Aristo Amsterdam, Amsterdam
Woensdag 26 mei 20219:30 - 16:15Eenhoorn Meeting Center Amersfoort, Amersfoort
Locaties
Sprekers en programma

Programma

9.30 uur         Ontvangst en registratie

 

10.00 uur       Opening door de dagvoorzitter

- Kaders van de dag

- Achtergrond en verwachtingen van deelnemers
Marleen Goumans, Lector Samenhang in de Ouderenzorg en Directeur Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam

 

10.15 uur       Geriatrische Revalidatie, de stand van zaken

Wat heeft de COVID-19 crisis ons in de GR opgeleverd? Aan de hand van ervaringen uit de praktijk, lopend (internationaal) onderzoek en  de ervaringen omtrent behandeladvies en richtlijnontwikkeling wordt de stand van zaken in de GR besproken. Zowel de kracht als de zwaktes zijn blootgelegd, en de vraag is nu: zijn we sterker uit de corona-crisis gekomen? prof. dr. Wilco Achterberg, hoogleraar institutionele zorg en ouderengeneeskunde aan het LUMC en specialist ouderengeneeskunde bij Topaz. Daarnaast is hij voorzitter van het Behandeladvies geriatrische revalidatie COVID-19, en vice-voorzitter van de Richtlijn Revalidatie Covid-19

 

11.15 uur       Pauze

 

11.45 uur       Triage kan nog beter

Sinds Geriatrische Revalidatiezorg (GR) ingevoerd werd in 2013 is het belang van zorgvuldige triage vanuit de ziekenhuizen benadrukt. De centrale vraag bij triage is ‘of en hoe kwetsbare of oudere patiënten zullen kunnen herstellen’. Er is geen triagerichtlijn of professionele standaard en triage-effectiviteit wordt niet vaak geëvalueerd. Inmiddels is het eerstelijnsverblijf (ELV) al jaren een alternatieve vorm van herstelzorg naast Geriatrische Revalidatie en ook is instroom vanuit de thuissituatie mogelijk geworden. Daarom is het nog belangrijker geworden om triage ‘aan de poort’ goed te regelen. Transferverpleegkundigen, SEH artsen, huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde werken samen bij triage. Wat gaat al goed en welke kennis kan ons helpen om triage verder te verbeteren? Deelnemers kunnen vooraf hun vragen voor de spreker indienen.

Aafke de Groot, specialist ouderengeneeskunde bij Vivium Naarderheem & docent en onderzoeker Amsterdam UMC

 

12.45 uur       Lunchpauze

 

13.30 uur       Leren met en van zorgpaden

In deze workshop nemen de sprekers je mee in de opgedane kennis en ervaring met de invoering van zorgpaden. Na een uitleg over zorgpaden als methode voor kwaliteitsverbetering delen zij een aantal geleerde lessen op het gebied van implementatie van zorgpaden. Aansluitend gaan ze met jou verkennen hoe zorgpaden kunnen worden gebruikt als middel om teamleren vorm te geven. Leren is meer dan het opdoen van kennis. Het is ook - en vooral - het toepassen van kennis en vaardigheden. Uiteindelijk gaat het erom wat je met de kennis (in dit geval nieuwe kennis over de invoering van zorgpaden) kunt doen. De praktijk staat hierbij altijd centraal, maar ook aspecten zoals ‘samen leren’ en ‘plezier maken’ zijn zeer belangrijk.

Ruben van Zelm is gepromoveerd op het onderwerp Implementatie van zorgpaden. Hij heeft ervaring met ontwikkeling, implementatie en evaluatie van zorgpaden in verschillende sectoren van de gezondheidszorg, waaronder de GRZ. Noortje Molenaar is senior consultant en heeft gewerkt voor GRZ organisaties door het hele land. Zij is gespecialiseerd in de wijze waarop individuen en teams leren.

Dr. Ruben van Zelm, docent-onderzoeker, Hogeschool Utrecht, Post-doctoraal onderzoeker, Leuvens Instituut voor Gezondheidszorg Beleid, KU Leuven & Noortje Molenaar, Msc, Q-Consult

 

14.15 uur       Geriatrische Revalidatiezorg vs MSR

Hoe is de samenwerking met Medisch Specialistische Revalidatie of hoe zou deze samenwerking moeten zijn? Hoe is de verhouding MSR vs.GRZ?

Spreker wordt later bekend gemaakt

 

15.00 uur       Korte pauze

 

15.15 uur       Landelijke aanbeveling revalidatieprogramma CO FIT+

Op basis van het door GRZPLUS ontwikkelde COFIT+-revalidatieprogramma voor klinische, ambulante en eerstelijnsrevalidatie, schreef Verenso de landelijke aanbeveling:

Wat houdt deze in? En hoe zetten we deze om naar praktische implementatie?

Marije Holstege, PhD in geriatrische revalidatie, senior onderzoeker en wetenschappelijk adviseur GRZPLUS en Omring

 

16:15              Afsluiting en borrel

Organisatie
Doelgroepen
Competenties
Prijs
zie kortingen op de website € 375,00
Accreditatie
Aanmelden
Website