Nascholingsoverzicht.nl

Ouderen en Psychiatrie

Omschrijving en inhoud

4e Landelijke studiedag Ouderen en Psychiatrie
Woensdag 3 februari 2021 - Aristo Utrecht, ook online te volgen

Let op: deze dag is een herhaling van de studiedag op 10 september 2020.

Soms gaat ouder worden gepaard met het ontstaan van psychiatrische aandoeningen of verandert de aard van al bestaande aandoeningen. Deze psychische problemen rond het ouder worden vragen om specifieke hulpverlening waardoor u behoefte kunt hebben aan meer kennis over dit thema.

Als zorgprofessional in de ouderenzorg kan het u soms ontbreken aan de specifieke kennis die nodig is. Tijdens deze studiedag worden verder verschillende symptomen en stoornissen besproken en krijgt u handvatten voor het herkennen, behandelen en organiseren van zorg binnen de ouderenpsychiatrie.

Wie ontmoet u tijdens de studiedag Ouderen en Psychiatrie?
(wijk-)Verpleegkundigen, klinisch geriaters, psychiaters, specialisten ouderengeneeskunde, verzorgenden en anderen met interesse in psychiatrie bij ouderen.

 

Programmering
Datum Tijd
Woensdag 3 februari 20219:30 - 16:15
Sprekers en programma

PROGRAMMA

 

09.30 uur            Ontvangst en registratie

 

10.00 uur            Opening door de dagvoorzitter

Gerben Jansen, dementieverpleegkundige TWB Thuiszorg met Aandacht en voorzitter vakgroep Dementieverpleegkundigen V&VN Maatschappij en Gezondheid

 

10.15 uur            Signaleren en herkennen van psychiatrische problemen bij ouderen

Introductietoespraak over de recente ontwikkelingen binnen de ouderenpsychiatrie en het signaleren en herkennen van een diversiteit aan psychiatrische stoornissen bij een diversiteit aan ouderen.

Martin Kat, vrijgevestigd ouderenpsychiater en Consulent Ouderenpsychiatrie in zorgcentra en verpleeghuizen

 

11.15 uur            Gelegenheid voor vragen

 

11.30 uur            Pauze

 

11.45 uur            Bouwen aan gerontopsychiatrie in het verpleeghuis

Binnen het Innovatieproject Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg (CPV) wordt een pilot uitgevoerd op een van de CPV-afdelingen van Atlant. Hier wordt onderzoek gedaan naar de resultaten van de pilot door het Trimbos instituut, maar ook wordt landelijk de doelgroep, -omvang en klantreis in kaart gebracht. Door deze resultaten samen met relevante stakeholders en experts te delen, wordt beoogd vast te stellen wat goede zorg is voor deze mooie bewoners en een voorzet gegeven om dit voor hen ook te realiseren.

 

Aan de orde komt:

Suzanne en Leon verzorgen samen een lezing waarbij zij de verbinding leggen tussen de inhoud van zorg voor de individuele bewoner en de organisatie daarvan voor de doelgroep als geheel.

Suzanne Blokker-Ammeraal, manager en projectleider, & Leon Botter, GZ-psycholoog, beiden zijn werkzaam bij Atlant

 

12.45 uur            Gelegenheid voor vragen, afsluiten ochtendprogramma en inleiding middagprogramma

 

13.00 uur            Lunchpauze

MIDDAGPROGRAMMA MET PARALLELSESSIES

 

13.45 uur            RONDE 1, keuze uit A of B

 

  1. Een delier herkennen

Omdat de verschijnselen van een delier vaak lijken op de klachten bij een depressie of dementie, is het niet altijd gemakkelijk om de diagnose te stellen. In veel van de gevallen wordt een delier niet (op tijd) opgemerkt. Hoe herken je (eerder) een delier zodat eerder de juiste zorg kan worden verleend?

Cindy Ooijevaar, Verpleegkundig Specialist Intensieve zorg – poli Geriatrie, Noordwest Ziekenhuisgroep

 

  1. Consultatie in psychiatrische zorg voor ouderen

Als zorgprofessionals vastlopen in de zorg en begeleiding van een cliënt en geen handelingsperspectief meer zien, kunnen zij een consultatie aanvragen bij het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). CCE neemt de zorg niet over, maar is tijdelijk betrokken als onafhankelijk adviseur van zorgprofessionals. Hoe kijkt het CCE naar probleemgedrag, welke complexe problematiek komen zij tegen en welke ondersteuning bieden zij daarin? Hoe werkt zo’n consultatie in de praktijk? Aan de hand van casuïstiek licht Ditty van der Zaag toe wat het CCE bijdraagt aan de psychiatrische zorg voor ouderen.

Ditty van der Zaag-, Coördinator consultatietrajecten, Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)

 

15.45 uur            Korte pauze en wisseling sessies

 

15.00 uur            RONDE 2, keuze uit C of D

 

  1. “Bij mij doet ze dat nooit”

In situaties van onbegrepen gedrag is er altijd wel iemand die zegt: “Bij mij doet ze dat nooit”. Ook hieruit blijkt dat onze benadering en omgang van grote invloed is op het gedrag van de ander. Hoewel we niet altijd onbegrepen gedrag kunnen oplossen, vinden we vrijwel altijd wel een sleutel om dit gedrag te beïnvloeden.

Aan de hand van stukjes theater en ervaringsoefeningen nemen Jan en Elles je mee in deze zoektocht.

Jan van der Hammen en Elles van Velzen, Ervarea leren door beleven

 

  1. Dementie in eenzaamheid

Wat als iemand met dementie geen ondersteuning ontvangt van familie of vrienden? Het publieke leven is voor hen een grote uitdaging. Dit kan ertoe leiden dat (alleenstaande) mensen met dementie in een isolement raken. Hoe kom je in contact met ouderen die het publieke leven mijden en wellicht zelfs ook professionele ondersteuning buiten de deur houden? Hoe pak je dat aan en welke ondersteuning kan je bieden aan mensen die elke vorm van ondersteuning mijden?

Gerben Jansen, dementieverpleegkundige TWB Thuiszorg met Aandacht en voorzitter vakgroep Dementieverpleegkundigen V&VN Maatschappij en Gezondheid

 

16.00 uur            Einde parallelsessies, plenaire afsluiting in de hoofdzaal

 

16.15 uur            Borrel

 

Voor het volledige en actuele programma en aanmelden zie de website van het Leids Congres Bureau.

 

 

 

Organisatie
Doelgroepen
Competenties
Prijzen
excl. btw € 375,00
online deelname, excl. btw € 310,00
Accreditatie
Aanmelden
Website