Nascholingsoverzicht.nl

Webinar Eergerelateerd geweld

Omschrijving en inhoud

Geweld uit naam van de familie-eer is helaas nog steeds actueel in Nederland. De politie en haar partners in de veiligheidszorg zoals gemeenten, scholen en zorginstanties worden regelmatig met zaken geconfronteerd. Janine Janssen zal uitleggen waarom die familie-eer zo belangrijk is en welke vormen van geweld bij het herstel daarvan in beeld komen. Ook legt zij uit hoe de politie en haar partners met dit soort zaken omgaan en welke tips zij professionals in de praktijk kunnen geven voor het tijdig herkennen van deze ernstige vorm van geweld.

Webinar | Eergerelateerd geweld

Woensdag 21 oktober 2020, 10.00 - 11.00 uur

Eergerelateerd geweld is een complex probleem. Het is niet altijd even gemakkelijk te herkennen en er zijn vaak meerdere personen bij betrokken.

Vanwege de angst en schaamte die bij de slachtoffers speelt om met hun verhaal naar buiten te komen, is het van groot belang adequaat met het verhaal van een slachtoffer om te gaan. Als deze uiteindelijk de moed heeft verzameld om dit te melden. Een goedbedoelde, maar verkeerde aanpak kan het slachtoffer extra in gevaar brengen. Het is dus van groot belang om te investeren in de kennis over en de aanpak van eer gerelateerd geweld (bron: politie.nl).

Deze webinar zal worden gegeven door Janine Janssen. Al jaren is Janine Janssen de expert op het gebied van eergerelateerd geweld bij de nationale politie en onderwijsinstellingen. Ze heeft hier diverse onderzoeken naar gedaan en boeken over geschreven.

 

Meer informatie: https://www.leidscongresbureau.nl/event/webinar-eergerelateerd-geweld/


Programmering
Datum Tijd
Woensdag 21 oktober 202010:00 - 11:00
Sprekers en programma
10.00 – 11.00 uur

Geweld uit naam van de familie-eer is helaas nog steeds actueel in Nederland. De politie en haar partners in de veiligheidszorg zoals gemeenten, scholen en zorginstanties worden regelmatig met zaken geconfronteerd. Janine Janssen zal uitleggen waarom die familie-eer zo belangrijk is en welke vormen van geweld bij het herstel daarvan in beeld komen. Ook legt zij uit hoe de politie en haar partners met dit soort zaken omgaan en welke tips zij professionals in de praktijk kunnen geven voor het tijdig herkennen van deze ernstige vorm van geweld.

Janine Janssen is hoofd onderzoek van het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld (LEC EGG) van de nationale politie, lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties aan Avans Hogeschool en bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie aan de Open Universiteit.

Zoals u van ons gewend bent is er tijdens de webinar voldoende ruimte voor het stellen van uw vragen.

Organisatie
Doelgroepen
Competenties
Prijs
excl btw € 49,00
Aanmelden
Website