Nascholingsoverzicht.nl

Pijn bij ouderen

Omschrijving en inhoud

Studiedag Pijn bij ouderen
19-1-2021, Utrecht

Pijn is een veelvoorkomend probleem onder ouderen. Deze pijn heeft zowel een fysieke als een mentale component. De mentale component van pijn wordt helaas nog te vaak verwaarloosd. Zonde, want hier is veel winst te behalen, zo hoort u tijdens deze dag. Fysieke pijn wordt veelal bestreden met medicatie waardoor polyfarmacie bij ouderen regelmatig aan de orde is. Het is belangrijk dat u weet waar u op dient te letten wanneer er meerdere medicijnen tegelijk worden gebruikt. Hier staan we tijdens deze dag uitgebreid bij stil. Daarnaast zijn er tal van andere manieren om pijn bij ouderen te verlichten. Zo wordt er steeds meer complementaire zorg toegepast en ook bewegen kan een belangrijke rol spelen bij pijn. Tijdens deze studiedag hoort u zin en onzin van diverse vormen van complementaire zorg en wat u kunt doen met beweging en lichaamshouding van ouderen om pijn te verlichten en zelfs te voorkomen.
Alle aspecten van pijn bij ouderen zullen tijdens de studiedag Pijn bij ouderen aan bod komen. Er is voldoende ruimte voor uw vragen en ervaringen. Na deze dag heeft u meer handvatten om pijnklachten bij ouderen te voorkomen en verlichten waardoor u uw cliënt/patiënt nog beter kunt bijstaan!


Programmering
Datum Tijd
Dinsdag 19 januari 202110:00 - 16:15
Sprekers en programma

Ochtendprogramma studiedag ‘Pijn bij ouderen’

9.30 uur Registratie en ontvangst met verse koffie en iets lekkers

10.00 uur Opening door dagvoorzitter
– Blik op recente ontwikkelingen.
prof. dr. Wilco Achterberg, hoogleraar institutionele zorg en ouderengeneeskunde aan het LUMC en specialist ouderengeneeskunde bij Topaz CCE

10.30 uur Complementaire zorg: een scala aan mogelijkheden
Er zijn veel complementaire interventies voor ouderen met pijn. Denk aan voeding, mindfulness en geurtherapie. Veel interventies helpen daadwerkelijk bij het verlichten van pijn. Anderen zijn minder veelbelovend. Het is het belangrijk om op dit gebied zin van onzin te kunnen onderscheiden.
– Wat is er bekend over complementaire interventies en hoe kunt u dit inzetten?
drs. Martine Busch, oprichter van Praag Instituut en adviseur Complementaire Zorg V&VN

11.15 uur Ochtendpauze met koffie/thee en vers fruit

11.45 uur Beweging, houding en pijn
Welke rol spelen beweging en lichaamshouding bij pijn? Hoe kunt u dit gebruiken om pijn bij uw cliënt te voorkomen of te verlichten?
Fabiënne Mijnsbergen MSc., geriatrie fysiotherapeut bij ViVa! Zorggroep

12.30 uur Vragen en discussie

12.45 uur Lunchpauze met uitgebreid lunchbuffet

Middagprogramma

13.30 uur U kunt kiezen uit sessie A of B.
A: Psychologische aspecten van pijn
Er wordt heel veel onderzoek gedaan naar chronische pijn en alle factoren die de pijnbeleving en effecten van pijnbehandeling beïnvloeden. Echter, de onderzoeksgroepen zijn bijna steeds kinderen en volwassenen. Specifiek onderzoek bij ouderen is schaars waardoor de kennis over chronische pijn bij ouderen en alle vragen daaromheen beperkt is. Hoe gaan ouderen met pijn om, wat bepaalt de pijnbeleving van ouderen en wat betekent dit voor de communicatie met ouderen die langere tijd pijn ervaren? Hoe kunnen de zorgverleners de lijdensdruk bij ouderen met pijn verminderen, ook al is er geen medische behandeling meer mogelijk of wordt de oorzaak niet gevonden.
Deze vragen worden uitgebreid behandeld tijdens de workshop.
drs. Irene Vermeulen, GZ-psycholoog bij Revalis

B: Polyfarmacie en pijnmedicatie bij kwetsbare ouderen
Ouderen die veel verschillende medicijnen gebruiken zijn vaker regel dan uitzondering. Het behandelen van pijn bij kwetsbare ouderen met multimorbiditeit vraagt om specifieke kennis over zowel deze patiëntengroep als pijnmedicatie. Het evenwicht tussen effectiviteit en potentiële schade is namelijk complex en kwetsbaar.
Tijdens deze sessie zal aandacht worden besteed aan polyfarmacie in algemene zin en aan de medicamenteuze behandelingsmogelijkheden bij pijn. O.a. NSAID’s, opioïden en adjudanten medicatie zullen worden besproken.
– Wat is de werkzaamheid hiervan bij kwetsbare ouderen, welke problemen kunnen er worden verwacht bij het gebruik van deze middelen en welke rol speelt de veranderde farmacokinetiek bij deze kwetsbare patiëntengroep?
drs. Marieke Henstra, Internist ouderengeneeskunde en klinisch farmacoloog bij het Amsterdam UMC, locatie AMC

14.30 uur Middagpauze met frisdrank en iets lekkers

14.50 uur Casuïstiek
Multidisciplinaire bespreking van casuïstiek.
Wilco Achterberg & Juanita Cheuk-Alam MSc., RN, verpleegkundig specialist Anesthesiologie-Pijngeneeskunde bij het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam en voorzitter SIG Pijn bij kwetsbare ouderen

16.00 uur Afsluiting

16.15 uur Napraten met een drankje en (gezonde) snack

Organisatie
Doelgroepen
Competenties
Prijzen
excl. btw € 355,00
collegakorting € 25,00
vroegboekkorting € 25,00
Accreditatie
Aanmelden
Website