Nascholingsoverzicht.nl

Verward gedrag in de wijk

Omschrijving en inhoud

Het aantal meldingen van mensen met verward gedrag is de afgelopen jaren opgelopen tot meer dan 100.000. Vaak gaat het hierbij om een complexe combinatie van een aandoening of beperking en overige, sociale, problematiek. Deze complexiteit vraagt om specifieke hulpverlening. U als professioneel betrokkene kan het soms ontbreken aan de specifieke kennis en ervaring die nodig is bij de zorg voor deze groep waardoor het lastig is deze zorg vorm te geven.

Hoe kunnen we met elkaar goede zorg leveren aan deze mensen? Wat hebben zorg, politie en gemeente van elkaar nodig en wat hebben ze elkaar te bieden? Tijdens dit middagsymposium wordt gekeken naar de oorzaken en achtergronden van de stijging en leren we van ervaringen, onderzoeken en initiatieven vanuit diverse invalshoeken.

PROGRAMMA

12.30 uur            Ontvangst en registratie

 

13.00 uur            Opening door de dagvoorzitter

Gerard Lohuis, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige Buurtzorg T-team Groningen en trainer, docent en opleider Hanzehogeschool Groningen

 

13.15 uur            Over kwetsbare burgers en de sociale geneeskunst

Een sociaal-medische benadering in de aanpak van o.a. armoede, schulden en huisuitzettingen speelt een vitale rol in het tegengaan van de toename van personen met verward gedrag. Een pleidooi voor medische aandacht voor diagnostiek van de onderliggende problematiek bij personen met verward gedrag.

Igor van Laere, Social Medical Care Consultant en coördinator Nederlandse Straatdokters groep.

 

14.00 uur            Project Aanpak Verward gedrag

Esther Verhaeg is projectleider van de Aanpak personen verward gedrag in Noord Limburg. Dankzij subsidie van ZonMw zijn samen met de betrokken partijen de hiaten in de keten in kaart gebracht. Nu worden allerlei initiatieven gestart om passende zorg te verlenen. “Mijn missie is geslaagd als we ons gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor deze doelgroep.”. Welke vijf verbetermogelijkheden voor de organisatie van zorg zijn er geformuleerd en hoe krijgt dat vorm?

Esther Verhaeg, Projectleider Aanpak personen verward gedrag Limburg-Noord

 

14.45 uur            Pauze met een gezonde snack

 

15.00 uur            In verwarde staat

Ervaringsdeskundige Karlijn Roex schreef een boek over haar ervaringen nadat ze als ‘verward persoon’ werd gelabeld. Vanuit het perspectief van die eigen ervaringen bespreekt zij haar overtuigingen en aanbevelingen voor het beleid van omgaan met verwarde personen en verwardheid in het algemeen. Verward gedrag is vaak het resultaat van de haperende samenleving, laat de gemeenschap dan ook zelf bijdragen aan het oplossen van het probleem.

Karlijn Roex, Post-doctoraal onderzoeker Universiteit van Amsterdam, Socioloog, schrijver, spreker

 

15.45 uur            Een voorbeeld

In meerdere gemeentes werkt de wijkagent samen met wijk-GGD’ers om personen met verward gedrag te helpen. Deze aanpak zorgt voor een efficiënte samenwerking tussen zorg en politie. Wat kunnen we leren van de aanpak, wat is belangrijk in de samenwerking?

Sarah Voss en Esther Pullen, Wijk-GGD’ers gemeente Vught, en Brenda van Middelkoop, Wijkagent – aandachtsgebied verwarde personen en vermiste personen

 

16.30 uur            Paneldiscussie, ruimte voor vragen en uitwisselen ervaringen o.l.v. dagvoorzitter

 

17.00 uur            Borrel


Programmering
Datum Tijd Locatie
Dinsdag 6 oktober 202012:30 - 17:00Aristo Amsterdam, Amsterdam
Locatie
Sprekers en programma

Voor het volledige programma en aanmelden zie de website van het Leids Congres Bureau

Organisatie
Doelgroepen
Competenties
Prijs
excl. btw € 285,00
Accreditatie
Aanmelden
Website