Nascholingsoverzicht.nl

Zorg bij (v)echtscheiding

Omschrijving en inhoud

5e Landelijke studiedag Zorg bij (v)echtscheiding

Verwacht wordt dat dit jaar het aantal (v)echtscheiding in Nederland flink zal toenemen. Zoals u weet verlopen deze scheidingen helaas niet allemaal even vlekkeloos. U krijgt te maken met ouders die niet of slecht met elkaar communiceren, zelf met diverse problemen kampen en tegelijkertijd verliest u het belang van het kind niet uit het oog. Een complexe rol.

Tijdens deze studiedag krijgt u inspiratie en handvatten voor het omgaan met de knelpunten die u hierin tegen komt. Daarnaast worden nieuwe inzichten en de nieuwe richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen met u besproken. Zo bent u nog beter toegerust om uw complexe rol in (v)echtscheidingen te vervullen.


Programmering
Datum Tijd Locatie
Woensdag 4 november 202010:00 - 16:00Aristo Amsterdam, Amsterdam
Locatie
Sprekers en programma

Programma ‘Zorg bij (v)echtscheiding’

 

09.30 uur Registratie en ontvangst met verse koffie en iets lekkers

 

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter

Blik op recente ontwikkelingen. Met o.a. aandacht voor de, in dit voorjaar, herziene richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen.
Inge van der Valk, universitair docent bij de onderzoeksgroep Jeugd en Gezin departement Educatie en Pedagogiek aan de Universiteit Utrecht
 

10.35 uur Steunfiguur voor kinderen

Iedereen heeft steun nodig wanneer hij/zij iets groots meemaakt. Stichting Villa Pinedo biedt voor kinderen met ouders die gaan scheiden of al gescheiden zijn een online Buddyprogramma. Dagelijks zetten meer dan 350 jongeren met gescheiden ouders zich vrijwillig in als online-Buddy om een kind in eenzelfde soort situatie te steunen, een luisterend oor te bieden en het perspectief van het kind centraal te stellen. Ruim 3500 kinderen hebben zich in de afgelopen 3,5 jaar al aangemeld voor een online-Buddy van Villa Pinedo.
Recent heeft Villa Pinedo laten onderzoeken welke effecten het hebben van een Buddy heeft op het kind én hoe dit voor de Buddy zelf is. Wat zijn de resultaten van dit onderzoek en hoe is dit breder te vertalen naar andere steunfiguren voor kinderen?
Demi Keppel, toegepast psycholoog en Buddy-coördinator bij Villa Pinedo samen met een Buddy van Villa Pinedo

11.20 uur Vragen en discussie

 

11.30 uur Ochtendpauze met koffie/thee en vers fruit

 

11.50 uur Jongvolwassenen: een vergeten groep

Een scheiding vraagt vaak veel van het aanpassingsvermogen van kinderen. Ook wanneer zij meerderjarig zijn, de middelbare school hebben afgerond, en misschien zelfs niet meer thuis wonen. Toch is er nog weinig bekend over de beleving, behoeften en hulpvragen van jongvolwassenen. Het Expertisecentrum Kind en Scheiding (KIES) en Universiteit Utrecht voerden een behoeftepeiling uit in deze doelgroep.
– Wat hebben we geleerd over deze groep?
– Hoe kunnen we dit vertalen naar praktische hulp?
Renske Luhoff en Laura den Butter, schoolmaatschappelijk werkers bij Kwadraad en onderzoekers KIES voor Jou & Zoë Rejaän, PhD kandidaat Onderzoeksgroep Jeugd en Gezin, departement Educatie en Pedagogiek aan de Universiteit Utrecht

12.40 uur Vragen en discussie

 

13.00 uur Lunchpauze met uitgebreid lunchbuffet

 

Middagprogramma met keuzesessie

 

13.45 uur Keuze uit sessie A of B

 

Sessie A. Het inzetten van een netwerkberaad

Bij een netwerkberaad staan de wensen van en voor het kind centraal, waarbij ouders met hun netwerk opzoek moeten naar oplossingen. De kracht van het netwerkberaad is dat ouders op hun verantwoordelijkheden worden gewezen en het kind centraal wordt gezet.
De RvdK maakt actief gebruik van netwerkberaden en heeft hier succesvolle ervaringen mee opgedaan. Deze ervaringen delen zij met u.
– Hoe zetten zij een netwerkberaad in en wie is hierbij betrokken?
– Hoe zorg je dat het belang van het kind voorop staat en dat de ouders elkaar niet in de haren vliegen?
– Wat kunt u hiervan leren en hoe kunt ú een netwerkberaad inzetten?
Thera Houweling en Esmarije van der Bij, raadsonderzoekers & Susanne de Schutter, gedragsdeskundige bij de Raad voor de Kinderbescherming Den Haag

Sessie B. Parallel (solo) ouderschap als volwaardig ouderschap na scheiding

Als ouders gaan scheiding houdt hun partnerrelatie op maar de zorg voor hun kinderen blijft doorgaan. Ouders moeten hierin een nieuwe reorganisatie doorvoeren die zowel op praktisch organisatorisch vlak alsook emotioneel een grote impact heeft. Maatschappelijke discours schrijven ons voor hoe dat er idealiter uit zou moeten zien. Zo vindt men het belangrijk dat ouders dit samen blijven doen en in goede communicatie zodat de kinderen geen last mogen ervaren van de scheiding. Hoge voorwaarden voor goed ouderschap. Maar wat als dat niet lukt? Hoe kunnen we ouders stimuleren zich als ouder op te stellen, hun focus te richten op hun ouder-kind-relatie, weg van de ex-partnerrelatie.
We bespreken hoe we ons als hulpverlener kunnen herpositioneren t.o.v. het conflict zodat we ouders kunnen stimuleren dit ook te doen waardoor ze het parallel ouderschap kunnen oppakken opdat hun ouderidentiteit sterker kan worden. Dit heeft voordelen voor zowel ouder als kind.
Ilse Janssen, klinisch psycholoog en systeemtheoretisch psychotherapeut, zelfstandige psychotherapiepraktijk Aleph, specialisatie: nieuw samengestelde gezinnen en echtscheidingsproblematiek (zowel bij ouders als kinderen)
 

14.45 uur Middagpauze met frisdrank en iets lekkers

 

15.00 uur Conflictdiagnostiek bij strijdende ouders

Hechtingsproblematiek, trauma’s, verslavingsproblematiek, depressieve klachten en chronische stress. Slechts een greep uit de problematiek van ouders van kinderen die in beeld komen bij complexe scheidingen. Denkfouten en depressieve symptomen gaan samen en leiden tot misverstanden, ouderlijke strijd en disfunctioneel ouderschap. Bovenal kunnen zij al na een maand bij ouders en kinderen tot chronische schadelijke stress leiden. Maar, hoe neem je denkfouten zo snel mogelijk weg?
Conflictdiagnostiek bij scheiding spoort denkfouten op, biedt inzicht in psychisch lijden en disfunctioneel gedrag en datgene wat ouders en kinderen nodig hebben om psychisch lijden terug te dringen. Conflictdiagnostiek is dus zowel een onderzoeksinstrument, als een begeleidingsvorm naar functionele gedragingen, die nodig zijn voor een gezinstransformatieproces dat aansluit op de belangen van alle individuele gezinsleden.
Aan de hand van casuïstiek worden handvatten gedeeld over het omgaan met ouders en kinderen bij complexe en v(astgelopen)(echt)scheidingen, de zogenoemde ‘blokkadescheidingen’.
Bela de Vries, psycholoog en ouder- en gezinsbegeleider bij complexe scheidingen en schrijver van het boek “Terugdringen van psychisch lijden van ouders en kinderen bij scheiding”

15.45 uur Vragen, discussie en afsluiting

 

16.00 uur Napraten met een drankje en (gezonde) snack
Organisatie
Doelgroepen
Competenties
Prijzen
excl. btw € 355,00
collegakorting € 25,00
vroegboekkorting € 25,00
Accreditatie
Aanmelden
Website