Nascholingsoverzicht.nl

Wijkverpleging [Studiedag]

Omschrijving en inhoud

Praat mee over uw werk als wijkverpleegkundige en haar toekomst!

Als wijkverpleegkundige heeft u te maken met veel nieuwe ontwikkelingen en met name over de (her) inrichting van wijkzorg. Omdat het lastig is om alle ontwikkelingen bij te benen en u toch van alles op de hoogte wil zijn hebben wij een studiedag op maat gemaakt zodat u in slechts één dag up-to-date bent.

Onze sprekers weten als geen ander wat deze ontwikkelingen voor u als wijkverpleegkundige betekenen. Zij weten u te inspireren en bespreken belangrijke thema’s zoals regellast, bekostiging, indiceren en toetsing met u.

Volledige programma en meer informatie, klik hier.


Programmering
Datum Tijd
Woensdag 30 september 202010:00 - 16:00
Sprekers en programma

Programma studiedag ‘Wijkverpleging’

 

9.30 uur Ontvangst en registratie

 

10.00 uur Opening

– Blik op recente ontwikkelingen
Uw dagvoorzitter: Huub Sibbing, adviseur bestuur Maatschappij en Gezondheid bij V&VN en docent post HBO Wijkverpleging bij Avans Plus
 

11.00 uur Toekomst bekostiging van de wijkverpleging

Thijs Vietje, projectleider NZa
 

11.45 uur Ochtendpauze

 

12.15 uur Een lokale oplossing: de ontregelbus

De Ontregelbus rijdt sinds het najaar van 2019 door Nederland en gaat op bezoek bij tientallen instellingen in de zorg om daar de rek in de regels te vinden. Een deskundig ontregelteam gaat daar samen met zorgprofessionals en managers aan de slag om de lokale regeldruk te ontrafelen, ontregelen en ontknopen. Zo wordt een lokale ontregelbeweging in gang gezet, die zorgprofessionals meer grip geeft op de eigen regels.
– Hoe werkt de ontregelbus? Wat kan je verwachten en nog belangrijker hoe krijg je de ontregelbus bij jouw instelling.
Janina Spaans, beleidsmedewerker Wijkverpleging bij het ministerie van Volksgezondheid Wetenschap en Sport (VWS)
 

13.00 uur Lunchpauze

 

Middagprogramma met keuzesessies

U stelt uw eigen middagprogramma samen door in elke ronde één van de twee onderdelen te kiezen.
 

13.45 uur Ronde I. U kunt kiezen uit sessie A of B.

 

A. Intercollegiale toetsing

Het doel van intercollegiale toetsing is het vergroten van de kwaliteit van het eigen professioneel handelen van wijkverpleegkundigen. Hoe toets je het vakmanschap van de wijkverpleegkundige, verkregen door opleiding en ervaring, aan informatie die over dat vakmanschap is vastgelegd in (wettelijke) kaders, normen en richtlijnen?
Kom er achter of je alles al weet wat je moet weten én hoe je je kennis kunt verbreden met intercollegiale toetsing.
Sanne van der Ent en Milanda Koopman, oprichters Wijkzorg Academie

B. Cultuursensitief communiceren

Wijkverpleegkundigen die met patiënten met een migrantenachtergrond werken kunnen te maken krijgen met voor hen onbekende ziekteopvattingen, manieren om hulp te zoeken en visies op leven en dood. Tevens kunnen levensstijlen van ouderen, kinderen en kleinkinderen anders zijn dan wijkverpleegkundigen gewend zijn.
In deze workshop bespreken we welke invloed migratie, cultuur en levensbeschouwing hebben op de zorg en oefent u met het Culturele Interview. Hiermee leert u de voorliggende problemen te begrijpen vanuit de belevingswereld van de patiënt en zijn/haar naasten.
Cor Hoffer, socioloog en antropoloog, zelfstandig trainer en onderzoeker
 

14.45 uur Middagpauze, sessiewisseling

 

15.00 uur Ronde II. U kunt kiezen uit sessie C of D.

 

C: Zorgtechnologie in de wijk

De zorg verandert. Meer en intensievere zorgvragen van een groeiende doelgroep, waarvan wordt verwacht dat ze langer thuis blijven wonen. Daar tegenover staat dat er minder handen aan het bed zijn. Hoe kunnen we onze cliënten, hun mantelzorgers én onszelf helpen deze uitdaging aan te gaan. De inzet van zorgtechnologie, ehealth en innovatieve hulpmiddelen kunnen hierbij ondersteunen. Dit vraagt van alle betrokkenen om op een andere, innovatieve manier naar zorg te kijken. Maar daarvoor is wel kennis nodig.
Deze sessie start met een basisuitleg over wat zorgtechnologie is en waarom we ‘er met z’n allen aan moeten’. Daarna gaan we, aan de hand van herkenbare casuïstiek, een aantal zorginnovaties doornemen. Wat is het, wat doet het, voor wie is het geschikt en waarom. En vooral…wat levert het op?
Margo Emmen, verpleegkundige, gerontoloog & gezondheidstechnoloog bij Langerdoor

D. Verzorgend leiderschap

Verzorgenden vormen de grootste groep professionals in de ouderenzorg en de wijkverpleging. Toch worden zij vaak vergeten wanneer het over leiderschap gaat. Tijd voor een ommekeer!
– Waar hebben we het over bij verzorgend leiderschap? Wat betekent dit voor jou als verzorgende en jouw team?
Annemarie Klaassen, programmamanager Van Kleef Instituut
 

16.00 uur Borrel
Organisatie
Doelgroep
Competenties
Prijzen
reguliere prijs € 355,00
vroegboekkorting € 25,00
collegakorting € 25,00
Accreditatie
Aanmelden
Website