Nascholingsoverzicht.nl

Psychiatrie voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde

Omschrijving en inhoud

Psychiatrische aandoeningen komen veel voor. Psychische klachten van één op de vier à vijf Nederlanders voldoet ooit in het leven aan een psychiatrische diagnose. Dat betekent dat alle artsen, en zeker huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde, met deze problematiek te maken krijgen: niet alleen in de diagnostische fase, maar ook bij de verwijzing voor adequate behandeling.

De laatste jaren wordt er ook een toenemend beroep op huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde gedaan bij de langdurige behandeling van psychiatrische patiënten. Na behandeling in de GGZ, als de patiënt weer gestabiliseerd is, komt de patiënt met de chronische-/onderhoudsbehandeling bij de huisarts of specialist ouderengeneeskunde terecht. Vaak met psychofarmaca. Er kunnen veel haken en ogen aan deze medicatie zitten en kennis hierover is dan ook onontbeerlijk voor de behandelaar.

Ook andere aspecten en thema’s kunnen in beeld komen. Wat te doen met een vraag om euthanasie vanuit een psychiatrische aandoening? Hoe suïcidale uitingen van een patiënt in te schatten? Hoe om te gaan met lastig gedrag van een patiënt, of met lastige of eisende familieleden? En wat betekent het voor de arts zelf om een heftige gebeurtenis mee te maken, en wat kan helpen om daar zo goed mogelijk mee om te gaan?

Allemaal thema’s die tijdens deze cursus aan de orde komen. De sprekers zullen de onderwerpen vooral praktisch benaderen, zodat u met nieuwe kennis en handvatten verder kunt in uw dagelijkse praktijk.

Cursuscommissie
Deze cursus wordt samengesteld door:

A. Lefebre, specialist ouderengeneeskunde, Novicare, Utrecht
Dr. I.M. van Vliet, psychiater, LUMC
Dr. H.M.M. Vos, huisarts, Den Haag

 


Programmering
Datum Tijd Locatie
Donderdag 21 november 20199:00 - 17:00LUMC - Gebouw 1 - Collegezaal 5, route 558, Leiden
Locatie
Sprekers en programma

 

PROGRAMMA

08:30 Registratie en ontvangst

PSYCHOFARMACA - Voorzitter: drs. Anne Lefebre

09:00 Opening - Drs. Anne Lefebre

09:05 Cytochromen en genetica - Dr. Jesse Swen

09:30 Benzodiazepinen en opioïden - Dr. Gabriël Jacobs

10:00 Antidepressiva - Dr. Eric Ruhe

10:30 Koffiepauze

PSYCHO-EDUCATIE BIJ TRAUMA EN PEER-SUPPORT

11:00 Peer-support: hoe ga je als arts om met een heftige gebeurtenis?  - Drs. Tina van Hemel-Rintjap

11:30 Psycho-educatie bij trauma - Drs. Tijmen Bostoen

12:00 Lunchpauze

LEVENSBEEËINDIGING / SUICIDALITEIT - Voorzitter: dr. Hedwig Vos

13:00 Alles wat goed is eindigt - en alles wat eindigt is goed - Presentatie van de richtlijn 'Levensbeëindiging op verzoek bij patiënten met een psychische stoornis'  - Drs. Henk Corthals

13:30 Suïcidaliteit – inschattingen maken - Prof. dr. Bert van Hemert

PSYCHOFARMACA (VERVOLG)

14:00 Lithium voor de behandeling van stemmingsstoornissen - Prof. dr. Ralph Kupka

14:30 Antipsychotica bij de onderhoudsbehandeling van schizofrenie - Dr. Raphael Schulte

15:00 Theepauze

PROBLEEMGEDRAG

15:30 Clozapine in de behandeling van psychose bij de ziekte van Parkinson en probleemgedrag bij dementie - Dr. Raphael Schulte

16:00 Omgang met probleemgedrag van cliënt in zijn / haar context - Drs. Rutger Clarijs

16:30 De oudere patiënt met moeilijk behandelbare depressie - Dr. Irene van Vliet

17:00 Afsluiting - Dr. Hedwig Vos

Organisatie
Doelgroepen
Competenties
Prijzen
Deelname € 295,- Kortingstarief (AIOS, PA, VS) € 170,- (korting € 125,-) € 295,00
Kortingstarief (AIOS, PA, VS) € 170,- (korting € 125,-) € 170,00
Accreditatie
Aanmelden
Website