Nascholingsoverzicht.nl

Online studiedag Kwetsbare ouderen in het ziekenhuis

Omschrijving en inhoud

Een ziekenhuisopname is voor ouderen risicovol en veel ouderen functioneren na een ziekenhuisopname minder goed dan ervoor.
U wilt graag dat uw patiënt het ziekenhuis niet slechter verlaat dan hoe hij is binnengekomen. Dit begint bij de zorg in het ziekenhuis zelf. Het is van belang dat u kunt inspelen op de behoeften van uw oudere patiënten. Daarvoor dient uw kennis up to date te zijn en heeft u inzicht nodig in innovaties en ontwikkelingen.
Tijdens de online studiedag Kwetsbare ouderen in het ziekenhuis krijgt u de laatste stand van zaken te horen en inzicht in goede initiatieven om kwetsbare ouderen in het ziekenhuis de best mogelijke zorg te leveren.

Een ziekenhuisopname is voor ouderen risicovol en veel ouderen functioneren na een ziekenhuisopname minder goed dan ervoor. Het is van belang dat ziekenhuizen preventief inspelen op de behoeften van deze oudere patiënten. Een belangrijke factor hierbij is continuïteit van zorg.
Na deze studiedag bent u helemaal op de hoogte van de laatste stand van zaken en van goede initiatieven om kwetsbare ouderen in het ziekenhuis de best mogelijke zorg te leveren.

 

Programma: zie website


Programmering
Datum Tijd
Donderdag 29 oktober 202010:00 - 15:15
Sprekers en programma

Programma Online landelijke studiedag ‘Kwetsbare Ouderen in het Ziekenhuis’


10.00 uur Opening door de dagvoorzitter
Yvonne Schoon, klinisch geriater en afdelingshoofd SEH Radboudumc

10.30 uur Ziekenhuisopname: zorg voor een goede ‘oudfit’!
Buurman, kunt u mij even helpen. Ik ben al weer een aantal weken terug uit het ziekenhuis. De problemen met mijn darmen zijn goed verholpen. Maar na het ontslag lukt het mij al wekenlang niet meer de trap op te lopen. Ik heb mijn nu mijn paspoort nodig en dat ligt boven. Kunt u dat even voor mij halen?
In een ziekenhuis wordt je weer ‘beter’. Dat klopt in de meeste gevallen voor de ziekte waarvoor je naar het ziekenhuis komt. Maar daarnaast gaat de opname bij kwetsbare ouderen gepaard met een functionele gezondheidsschade die zelfs bij een kort verblijf al groot is, veel groter dan vaak wordt gedacht. Voor deze groep is de ziekenhuisopname een ‘major life event’ met meer impact op de zelfredzaamheid dan de geleidelijke achteruitgang van de fysieke fitheid waarover veel is geschreven. In veel gevallen gaat het om vermijdbare en dus verwijtbare gezondheidsschade. Daarom is het zaak ouderen te informeren en te adviseren over een ‘oudfit’ die hen goed door een ziekenhuisopname heen helpt.
Jaap Dronkers, senior onderzoeker bij het lectoraat Innovatie van beweegzorg aan de Hogeschool Utrecht

11.30 uur Koffiepauze

11.45 uur Farmaca-team op de SEH
Het JBZ gestart met een Farmaca-team, oftewel het F-team. Het F-team kijkt bij ouderen die via de SEH zijn binnengekomen of de opname is veroorzaakt door medicijnbijwerkingen of verkeerd gebruik.
– Vervolgonderzoek medicatieveiligheid: wat zijn de uitkomsten en wat kan je ermee?
– Hoe zit het met de samenwerking met de eerstelijn en hoe zorgen we er samen voor dat de focus komt op de oorzaak in plaats van gevolg?
Rob van Marum, bijzonder hoogleraar Farmacotherapie bij ouderen bij de vakgroep Huisartsengeneeskunde en Ouderengeneeskunde van het VUmc in Amsterdam

12.00 uur Vragen en discussie

12.30 uur Lunchpauze

Middagprogramma

13.00 uur Complexiteit in de ouderenzorg: wat kun je zelf doen?
Ouderenzorg is complex! Je leest het vaak en overal. Maar wat is complex? En wat maakt de zorg voor kwetsbare ouderen dan complex? Maar nog belangrijker: hoe kun je als zorgprofessional omgaan met die complexiteit?
Dieneke van Asselt, klinisch geriater Radboudumc

14.00 uur Korte pauze

14.15 uur Van interprofessioneel onderwijs naar praktijk? Of beter andersom?
De toenemende complexiteit van zorgvragen van patiënten vraagt om professionals die over grenzen van hun eigen professie heen kunnen handelen en aankomend professionals die hiertoe opgeleid zijn. We delen graag onze kennis en ervaring over de uitgangspunten en de wijze waarop we Interprofessioneel leren in de onderwijsprogramma’s binnen de Radboudumc Health Academy vormgeven. Ook gaan we dieper in op de manier waarop het interprofessioneel samenwerken en leren binnen de afdeling Geriatrie vorm krijgt. Uniek zijn hier het startpunt en de werkwijze: het beter willen begrijpen en verbeteren van de samenwerking tussen professionals onderling is leidend. Schotten tussen beroepsgroepen verdwijnen en uiteraard profiteren studenten mee. Geïnteresseerd? We gaan graag met u in gesprek.
Dieneke van Asselt klinisch geriater Radboudumc en Marjon Breteler, kwartiermaker Interprofessioneel Leren Radboudumc Health Academy

15.15 uur Einde programma

Organisatie
Doelgroepen
Competenties
Prijzen
excl btw € 375,00
collegakorting € 25,00
Accreditatie
Aanmelden
Website