Nascholingsoverzicht.nl

Kwetsbare ouderen in het ziekenhuis

Omschrijving en inhoud

Een ziekenhuisopname is voor ouderen risicovol en veel ouderen functioneren na een ziekenhuisopname minder goed dan ervoor.
U wilt graag dat uw patiënt het ziekenhuis niet slechter verlaat dan hoe hij is binnengekomen. Dit begint bij de zorg in het ziekenhuis zelf. Het is van belang dat u kunt inspelen op de behoeften van uw oudere patiënten. Daarvoor dient uw kennis up to date te zijn en heeft u inzicht nodig in innovaties en ontwikkelingen.
Tijdens de studiedag KOZ krijgt u de laatste stand van zaken te horen en inzicht in goede initiatieven om kwetsbare ouderen in het ziekenhuis de best mogelijke zorg te leveren.

Een ziekenhuisopname is voor ouderen risicovol en veel ouderen functioneren na een ziekenhuisopname minder goed dan ervoor. Het is van belang dat ziekenhuizen preventief inspelen op de behoeften van deze oudere patiënten. Een belangrijke factor hierbij is continuïteit van zorg.
Na deze studiedag bent u helemaal op de hoogte van de laatste stand van zaken en van goede initiatieven om kwetsbare ouderen in het ziekenhuis de best mogelijke zorg te leveren.

 

Programma: zie website


Programmering
Datum Tijd
Woensdag 1 april 202010:00 - 16:00
Sprekers en programma

Programma landelijke studiedag ‘Kwetsbare Ouderen in het Ziekenhuis’

9.30 uur Ontvangst en registratie 
10.00 uur Opening door de dagvoorzitter

Yvonne Schoon, klinisch geriater en afdelingshoofd SEH Radboudumc 

10.30 uur Óut/-d de zorg, toekomstbehendig

– De wereld verandert;
– Gezondheid en zorg óók;
– “Doe mee!” is het adagium, naar believen en vermogen, tot op hoge leeftijd;
– Investeer in gezondheid, vooral ook gedurende major life events, zoals ziekenhuisopnames voor grote operaties;
– Maar úit de zorg;
– In buurten en wijken;
– worden er beter van;
– Formeel en informeel;
– Niet toekomstbestendig, maar toekomstbehendig!
Prof. dr. Nico van Meeteren, directeur van het bureau van de Topsector Life Sciences & Health en hoogleraar Fysiotherapie aan de Maastricht Universiteit

11.30 uur Koffiepauze
12.00 uur Farmaca-team op de SEH

Het JBZ gestart met een Farmaca-team, oftewel het F-team. Het F-team kijkt bij ouderen die via de SEH zijn binnengekomen of de opname is veroorzaakt door medicijnbijwerkingen of verkeerd gebruik.
– Vervolgonderzoek medicatieveiligheid: wat zijn de uitkomsten en wat kan je ermee?
– Hoe zit het met de samenwerking met de eerstelijn en hoe zorgen we er samen voor dat de focus komt op de oorzaak in plaats van gevolg?
Rob van Marum, bijzonder hoogleraar Farmacotherapie bij ouderen bij de vakgroep Huisartsengeneeskunde en Ouderengeneeskunde van het VUmc in Amsterdam

12.45 uur Vragen en discussie
13.00 uur Lunchpauze

Middagprogramma met keuzesessies

13.45 uur U kunt kiezen uit sessie A of B
Sessie A. Proeftuin revalidatie en herstel

De financiële schotten worden binnen de verpleeghuiszorg weggehaald, de specialist ouderengeneeskunde mag zelf de zorg indiceren.
Eefje Perlot, directeur ZGG Herstelcentrum

Sessie B. Complexiteit in de ouderenzorg: wat kun je zelf doen?

Ouderenzorg is complex! Je leest het vaak en overal. Maar wat is complex? En wat maakt de zorg voor kwetsbare ouderen dan complex? Maar nog belangrijker: hoe kun je als zorgprofessional omgaan met die complexiteit? Als je worstelt met deze vragen en benieuwd bent naar de antwoorden nodig ik je van harte uit voor de workshop!
Dieneke van Asselt, klinisch geriater Radboudumc

14.45 uur Korte pauze, zaalwisseling
15.00 uur Van interprofessioneel onderwijs naar praktijk? Of beter andersom?

De toenemende complexiteit van zorgvragen van patiënten vraagt om professionals die over grenzen van hun eigen professie heen kunnen handelen en aankomend professionals die hiertoe opgeleid zijn. We delen graag onze kennis en ervaring over de uitgangspunten en de wijze waarop we Interprofessioneel leren in de onderwijsprogramma’s binnen de Radboudumc Health Academy vormgeven. Ook gaan we dieper in op de manier waarop het interprofessioneel samenwerken en leren binnen de afdeling Geriatrie vorm krijgt. Uniek zijn hier het startpunt en de werkwijze: het beter willen begrijpen en verbeteren van de samenwerking tussen professionals onderling is leidend. Schotten tussen beroepsgroepen verdwijnen en uiteraard profiteren studenten mee. Geïnteresseerd? We gaan graag met u in gesprek.
Dieneke van Asselt klinisch geriater Radboudumc en Marjon Breteler, kwartiermaker Interprofessioneel Leren Radboudumc Health Academy

16.00 uur Einde programma, napraten tijdens borrel
 
Organisatie
Doelgroepen
Competenties
Prijs
excl btw € 499,00
Accreditatie
Aanmelden
Website