Nascholingsoverzicht.nl

Landelijke studiedag Tijdelijke Opname Thuiswonende Ouderen

Omschrijving en inhoud

Professionals ervaren regelmatig problemen met het vinden van een tijdelijk (eerstelijns) bed voor thuiswonende ouderen die tijdelijk meer zorg nodig hebben. Onnodig en kostbaar ziekenhuisverblijf is dan vaak onvermijdelijk. Net als zorgen en frustratie voor alle partijen. Onze ervaren sprekers kijken graag samen met u naar zaken die nauw luisteren bij een goede organisatie van tijdelijke voorzieningen voor thuiswonende ouderen, zodat u beter toegerust uw werk kunt doen.

Landelijke studiedag Tijdelijke opname thuiswonende ouderen

Woensdag 5 februari 2020

Goede coördinatie is een van de sleutels voor juiste zorg op de juiste plek, voor thuiswonende ouderen die tijdelijk meer zorg nodig hebben. Professionals (artsen, verpleegkundigen) ervaren regelmatig problemen met het vinden van een tijdelijk (eerstelijns) bed. Onnodig en kostbaar ziekenhuisverblijf is soms onvermijdelijk. Dit alles gaat nogal eens gepaard met zorgen en frustratie voor alle partijen.

Op deze studiedag bespreken we zaken die nauw luisteren bij een goede organisatie van tijdelijke voorzieningen voor ouderen: passende indicatie, triage, afstemming specialist-huisarts, financiering en beschikbaarheid van bedden. We bespreken randvoorwaarden, ideeën en werkzame principes en valkuilen van bestaande vormen.

Datum en locatie

Woensdag 5 februari 2020 in Aristo Utrecht
Aristo ligt naast station Lunetten en er is (beperkt) gratis parkeergelegenheid

Uw investering
€375,- p.p. exclusief BTW

Kortingen
Collegakorting: €35,-
Groepskorting: 5=4

U ontmoet: specialisten ouderengeneeskunde, transferverpleegkundigen, (kader)huisartsen, geriaters, verpleegkundigen en verzorgenden, medewerkers coördinatiepunten, zorgverzekeraars en overige betrokken instellingen

Accreditatie is aangevraagd voor specialisten ouderengeneeskunde en voor verpleegkundigen


Programmering
Datum Tijd
Woensdag 5 februari 20209:30 - 16:00
Sprekers en programma

rogramma landelijke studiedag Tijdelijke opname thuiswonende ouderen

 

09.30 uur Ontvangst en registratie

 

10.00 uur Opening en welkom door het Leids Congres Bureau

 

10.10 uur Inleiding door dagvoorzitter Wilco Achterberg

Wilco Achterberg is hoogleraar institutionele zorg en ouderengeneeskunde aan het LUMC. Daarnaast is hij specialist ouderengeneeskunde en eerste geneeskundige bij Topaz (Leiden e.o.) en gasthoogleraar aan de universiteit van Bergen, Noorwegen

 

10.30 uur Kaders kortdurende zorg; ontwikkelingen op landelijk niveau

Lezing over ontwikkelingen in en mogelijkheden van bekostiging kortdurende zorg.
Hoe kunnen we doorontwikkeling van eerstelijnsverblijf, GRZ etc. bevorderen?
Hans Hendriks, senior beleidsmedewerker bij de Nederlandse Zorgautoriteit

11.00 uur Vragenronde, aansluitend pauze

 

11.35 uur Presentatie onderzoek naar inzet/gebruik ELV en verleende zorg

 

11.50 uur Panelgesprek onder leiding van de dagvoorzitter

Reflectie vanuit verschillende disciplines op de huidige ontwikkelingen.
Wat zijn struikelblokken, wat zijn kansen en wat zijn geleerde lessen?
Panelleden: Bianca Buurman, Monique Nio, Aafke de Groot, Hans Hendriks

12.35 uur Lunchpauze

 

Midddagprogramma

 

13.30 uur Eerste ronde keuzesessies, u kunt kiezen uit A en B

A. Schakelafdelingen; een eigenwijs voorbeeld uit Lelystad
WZF heeft voor tijdelijke opnames naast de ELV-afdeling twee schakelafdelingen georganiseerd. Uniek is dat hoofdbehandelaarschap afhangt van prognose of patiënt terugkeert naar huis, onafhankelijk van de indicatie.
Suzanne Timmermans, specialist ouderengeneeskunde Viattence

 

B. Praktijkervaring: Transferafdeling Zonnehuisgroep Amstelland
De kracht van de transferafdeling van Zonnehuisgroep Amstelland is de samenwerking met de eerste lijn. Het concept was in principe een succes maar de praktijk blijkt weerbarstig. Wat zijn de lessons learned en welke innovatieve ideeën staan nog op stapel?
Monique Nio, specialist ouderengeneeskunde Zonnehuisgroep Amstelland

14.30 uur Korte pauze

 

14.45 uur Tweede ronde keuzesessies, u kunt kiezen uit C en D

 

C. Centraal Aanmeldpunt Zorginzet Haarlem En Meer
In de regio Zuid Kennemerland is een centraal aanmeldpunt opgericht voor cliënten die met spoed een plek in een revalidatiekliniek of woonzorgcentrum nodig hebbe.  CAZHEM biedt artsen 24 uur per dag een actueel overzicht van beschikbare plaatsen. Samen met de triagist kan de arts bepalen welke plek het beste past bij de patiënt. Het aantal cliënten dat onnodig in het ziekenhuis wordt opgenomen is daarmee sterk verminderd. Goede zorg en het bieden van een veilige plek zijn altijd het uitgangspunt.
Dora van der Berg, strategisch adviseur zorg en Niek Jonkheer, verpleegkundige Zorgbalans

 

D. Triage en Toegang Tijdelijke Zorg: Grijze Gebieden
Na krap vijf jaar ervaring met triage voor Geriatrische Revalidatie (GRZ) werd in 2017 het Eerstelijnsverblijf (ELV) ingevoerd. De zorgbehoeften van deze cliënten kunnen sterk op elkaar lijken en het blijkt lastig om een haarscherp onderscheid te maken tussen de indicatie voor ELV (hoog complex) en GRZ. In deze workshop wordt verkend of het mogelijk is de juiste zorg te indiceren aan het begin. Casuïstiek kan (tevoren) ingebracht worden.
Aafke de Groot, specialist ouderengeneeskunde Vivium Naarderheem, docent en onderzoeker Amsterdam UMC, afdeling Huisarts en Ouderengeneeskunde

 

15.45 uur Borrel
Organisatie
Doelgroepen
Competenties
Prijs
Accreditatie
Aanmelden
Website
Bijlage