Nascholingsoverzicht.nl

Studiedag LVB & Psychiatrie

Omschrijving en inhoud

Onze sprekers zijn allemaal werkzaam op het snijvlak GGZ en mensen met een verstandelijke beperking. Zij kennen deze doelgroep als geen ander en kunnen u bijpraten over nieuwe ontwikkelingen om het gat te dichten tussen beide gebieden.

Volgens het SCP heeft ongeveer 30% van de cliënten binnen de GGZ een lichte verstandelijke beperking (LVB). Toch zijn de behandelmogelijkheden hier veelal niet op aangepast. Het vinden van een goede plek voor een cliënt met een LVB binnen de GGZ is dan ook vaak moeilijk. U wilt cliënten met een LVB de best mogelijke zorg bieden maar kunt hierin belemmerd worden door het gebrek aan kennis over de combinatie van LVB en psychiatrie.

Onze sprekers zijn allemaal werkzaam op het snijvlak GGZ en mensen met een verstandelijke beperking. Zij kennen deze doelgroep als geen ander en kunnen u bijpraten over nieuwe ontwikkelingen om het gat te dichten tussen beide gebieden.

Volledige programma en meer informatie, klik hier.


Programmering
Datum Tijd Locatie
Dinsdag 11 februari 20209:30 - 16:15Aristo Amsterdam, Amsterdam
Locatie
Sprekers en programma

Ochtendprogramma

 9.00 uur Ontvangst en registratie

 9.30 uur Opening door dagvoorzitter

– Blik op de dag
– LVB- of GGZ problematiek? Of toch allebei?
Jannelien Wieland, psychiater bij Poli+

10.15 uur Organisatie van zorg

U herkent vast die momenten waarop u samen met uw cliënt vast zit in het doolhof van hulpverlenende instanties, op zoek naar een passende plek voor de behandeling van de psychische klachten. Voor de groep patiënten met een laag IQ en psychische stoornissen blijken er tal van barrières te zijn om de ‘juiste zorg op de juiste plek’ te krijgen. Aan de hand van de Kwaliteitsstandaard Generieke module voor psychische stoornissen en zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking bekijken we wat juiste zorg is en wat de juiste plek zou zijn.
Aan de hand van een aantal patiënten en de reis die zij maken op weg naar passende behandeling kijken we hoe u als verwijzer of als ontvanger kunt samenwerken om de barrières te slechten. Tenslotte kijken we hoever u of uw organisatie is in het kunnen bieden van deze zorg. Wat heeft uw organisatie daartoe nog nodig? Waar kunt u morgen al mee beginnen?
Erica Aldenkamp, GZ-psycholoog bij Poli+

 11.00 uur Ochtendpauze

 11.30 uur Vrouw-man verschillen in psychopathologie bij LVB

Er zijn vrouw-man verschillen in de prevalentie van VB, in risicofactoren voor psychopathologie bij VB, en in de farmacologische aspecten van behandeling. Deze aspecten worden met u gedeeld en besproken.
Therese van Amelsvoort, hoogleraar Psychiatrie & Neuropsychologie bij Maastricht University en co-auteur van het Handboek psychopathologie bij vrouwen en mannen

12.15 uur Multidisciplinaire Richtlijn Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking

De multidisciplinaire richtlijn ‘Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking’ bestaat uit drie zorginhoudelijke modules. In elk van de modules wordt aandacht besteed aan psychische stoornissen. Zo wordt onder andere ingegaan op het herkennen van eventuele onderliggende psychische stoornissen bij probleemgedrag, non-farmacologische behandeling van psychische stoornissen en de inzet van (off-label) psychofarmaca bij probleemgedrag.
Marieke Kroezen, senior onderzoeker en coördinator Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking, Tranzo, Tilburg University

 13.00 uur Lunchpauze

 Middagprogramma

Kiest u voor A, dan volgt u de gehele middag één workshop

Kiest u voor B, dan volgt u twee verschillende sessies

 14.00 uur Vrije keuzeronde I

A: Ervaar LVB & Psychiatrie (max. 40 deelnemers)

In de workshop staat de beleving centraal: u ervaart hoe mensen met een lichte verstandelijke beperking en psychiatrische aandoening het leven van alledag ervaren.
U gaat zelf ervaren en inzien hoe (onnodig) ingewikkeld deze maatschappij soms is en welke emoties dit kan oproepen. Deze inzichten worden vervolgens vertaald naar de werkpraktijk van de deelnemers: wat betekent dit bijvoorbeeld voor de manier van communiceren en de werkprocessen? U gaat naar huis met nieuwe inzichten en veel praktische tips die direct toepasbaar zijn in de praktijk.
Femke Scheffers, Heleen Drapers, Nicole Vermeij & Marieke Smit, gedragsdeskundigen bij MEE-ZHN Specialistenpool Holland Rijnland

B: Emotieregulatie therapie (ERT)

Emotie regulatie problemen zijn niet voorbehouden aan slimme patiënten. Waar komen dergelijke problemen vandaan en hoe leren mensen controle krijgen over emoties? Is Emotie Regulatie Training haalbaar bij volwassenen die op zwakbegaafd of licht verstandelijk beperkt niveau functioneren? Hoe ziet zo’n training er in de praktijk uit? In de workshop kunt u kennis maken met twee aangepaste ERT modules en hoort u wat ervaringen daarmee zijn.
Annemarie van den Brink, GZ-Psycholoog Poli+

15.00 uur Middagpauze

 15.15 uur Vrije keuzeronde II

A: Ervaar LVB & Psychiatrie

Femke Scheffers, Heleen Drapers, Nicole Vermeij & Marieke Smit

B: Goed voorbeeld

In de regio Den Bosch is men gestart met het project The flying doctors, nurses & psychologists. Geïnspireerd op de documentaire over Alica en De vliegende brigade in Amsterdam. Het programma richt zich op het vullen van sector overschrijdende gaten. GGZ hulp kan worden ingevlogen zonder dat het stokje wordt overgedragen.
– Wat doen The flying doctors, nurses & psychologists inhoudelijk?
– Hoe is de sector overschrijdende samenwerking georganiseerd op organisatie en financieel niveau?
– Wat zijn de lessons learned en wat kunnen andere regio’s leren van dit project?
Michel van den Bogaard, klinisch psycholoog & Anthony Djadoenath, psychiater, & Alet van Veghel, verpleegkundige, allen werkzaam bij KJP & LVB GGZ Herlaarhof

16.15 uur Borrel
Organisatie
Doelgroepen
Competenties
Prijs
excl btw € 355,00
Accreditatie
Aanmelden
Website
Bijlage