Nascholingsoverzicht.nl

Kinderen met SOLK

Omschrijving en inhoud

Landelijke studiedag

Kinderen met SOLK: Nieuwe invalshoeken voor SOLK


Nieuwe invalshoeken voor Kinderen met Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) staan centraal tijdens deze studiedag. We staan stil bij recente wetenschappelijke inzichten over o.a. achterliggende factoren van SOLK, het microbioom en chronische vermoeidheid. Daarnaast nemen we de richtlijn SOLK bij kinderen kritisch onder de loep en speelt communicatie met het kind, het systeem en zorg- en onderwijsprofessionals een belangrijke rol tijdens deze studiedag.

T/m 1 juli kunt u gebruiken maken van onze vroegboekkorting.
Komt u met een collega? Dan krijgt u bij ons altijd korting!
Voor meer informatie zie onze website >>> Kinderen met SOLK


Programmering
Datum Tijd
Woensdag 27 november 201910:00 - 17:00
Sprekers en programma
9.30 uur Ontvangst en registratie
10.00 uur Opening door dagvoorzitter

De richtlijn SOLK bij kinderen is dit jaar gepubliceerd. In hoeverre is de richtlijn bruikbaar in de praktijk? Waar lopen we tegenaan? Waarin ondersteunt de richtlijn en waar geeft de richtlijn geen antwoord op? Een kritische reflectie.
Elise van de Putte, hoogleraar kindergeneeskunde bij de Universiteit Utrecht en kinderarts Sociale Pediatrie bij het Wilhelmina Ziekenhuis

10.30 uur Zingeving bij zieke kinderen

Zingeving is van invloed op het welbevinden van kinderen en jongeren en speelt een grote rol als coping mechanisme bij het leren omgaan met een aandoening en de bijbehorende beperkingen.
– Hoe ziet die zingeving bij kinderen eruit en hoe kunnen (zorg-)professionals zingevingsvragen van kinderen signaleren en adresseren in de zorg, tijdens de begeleiding bij leefstijlverandering en in het dagelijkse leven?
Aliza Damsma, docent verpleegkunde, onderzoeker Zorg en Zingeving en promovenda ‘spirituele zorgbehoefte van chronisch zieke kinderen’

11.15 uur Ochtendpauze
11.45 uur PROfeel

Duidelijkheid waar klachten vandaan komen en welke factoren hierin een rol spelen is er lang niet altijd. Via de PROfeel app vullen kinderen meerdere keren per dag in waar ze last van hebben en wat ze op dat moment aan het doen zijn. Op die manier krijg je inzicht in het verloop van de klachten over de dag en wat daarmee samenhangt. Daarop kan vervolgens een behandeling worden ingezet.
U krijgt een demonstratie van de PROfeel app en hoort meer over het onderzoek hiernaar.
Merel Nap – van der Vlist, arts-onderzoeker bij het UMC Utrecht

12.15 uur Microbioom

Onze darmen zijn met een oppervlakte van ca 400 m2 de grootste buitenkant van ons lichaam. 60-70% van de afweercellen bevinden zich in de darmen. Neurologisch gezien zijn de darmen een heel interessant orgaan door de veelzijdigheid aan zenuwen vergelijkbaar met het brein. Bovendien herbergen de darmen de meeste bacteriën van het lichaam.
Op basis van de in 2018 door prof Paul Enck geponeerde “Biology-First” hypothese voor SOLK, zult u inzicht krijgen in de huidige stand van de wetenschap m.b.t. microbioom-darm-immuun systeem-brein as in SOLK met in het bijzonder chronisch vermoeidheid syndroom.
Aletta Kraneveld, hoogleraar Interdisciplinaire Translationele Farmacologie, Universiteit Utrecht

13.00 uur Lunchpauze

Keuzesessies: U kiest in beide rondes één van de twee onderdelen

13.45 uur Vrije keuzeronde 1
A: In gesprek met jongeren en hun ouders over SOLK – communicatietoolkit

Vanuit onderzoek is gebleken dat goede communicatie essentieel is voor een goede behandeling. In de praktijk blijkt het voeren van een dialoog aan de hand van praktische tools en inzet van metaforen helpend te zijn.
Deze workshop biedt een introductie op de communicatietoolkit SOLK, ontwikkeld voor professionals binnen zorg en onderwijs. U maakt kennis met de praktische materialen uit de toolkit en leert hoe u deze in kunt zetten.
Linda Goldsteen & Ester van den Hul, ambulant begeleiders en Re-Fit trainers bij Onderwijscentrum De Twijn

B: Informatie verstrekken en beslissen: wie heeft welke rol?

U wordt bijgepraat over de regels voor het beslissen over een medische behandeling en het verstrekken van informatie aan ouders.
– Hoe gaat u om met een conflict tussen kind en ouder(s), ouders onderling of ouder(s) en behandelteam?
– Aan de hand van casuïstiek worden uiteenlopende voorbeelden besproken.
Eva Schmidt – Cnossen, senior projectmanager bij Stichting Kind en Ziekenhuis

14.45 uur Korte pauze
15.00 uur Vrije keuzeronde 2
C: FitNet-plus

FitNet-plus is een online behandelportaal ontwikkeld voor ernstig vermoeide jongeren met een (auto)-immuunziekte. Deze behandeling is door ontwikkelt op het eerder onderzochte FitNet voor jongeren met het chronisch vermoeidheidssyndroom. Voor elke jongere wordt een individueel behandelplan gemaakt om de vermoeidheid aan te pakken. De jongere gaat vervolgens oefenen met het doorbreken van de factoren die de vermoeidheid in stand houden. De behandeling wordt begeleid door een psycholoog. Deze behandeling wordt momenteel bij 10 jongeren, middels herhaalde metingen onderzoek, onderzocht op uitvoerbaarheid en effectiviteit.
Tijdens deze workshop maakt u kennis met deze interventie en hoort u meer over de interventie-studie hiernaar.
Linde Nijhof, psycholoog-onderzoeker FitNet-plus

D: Adolescenten met SOLK

Het Erasmus MC heeft een SOLK-module ontwikkeld voor klinisch opgenomen adolescenten met SOLK. Groepspsycho-educatie wordt gecombineerd met ervaringsgericht leren. De module richt zich op het gehele bio-psychosociale model.
– U maakt kennis met de module en krijgt een preview van de onderzoeksresultaten van het lopende onderzoek naar deze module.
Spreker namens de Adolescentenkliniek van het Erasmus MC

16.00 uur Korte pauze
16.15 uur Taalgebruik van adolescenten met CVS tijdens de FitNet-behandeling

Het taalgebruik van adolescenten met CVS die na het volgen van een online cognitieve gedragstherapie hersteld zijn, blijkt significant te verschillen van dat van hun leeftijdsgenoten die dezelfde behandeling volgden zonder te herstellen. Het gebruik van bepaalde taalkundige verschijnselen die de handelende persoon in een zin op de achtergrond plaatsen correleert met het wel of niet succesvol afronden van de therapie. In deze lezing wordt besproken welke nieuwe inzichten het analyseren van het taalgebruik van patiënten tijdens een online therapie oplevert.
Evi Dalmaijer, taalkundige en onderzoeksmedewerker Universiteit Leiden

16.50 uur Afsluiting

Ruimte voor uw laatste vragen

17.00 uur Borrel
Organisatie
Doelgroepen
Competenties
Prijs
Excl. BTW € 355,00
Accreditatie
Aanmelden
Website