Nascholingsoverzicht.nl

Middagsymposium Hoarding en Woningvervuiling

Omschrijving en inhoud

Er is de laatste jaren steeds meer aandacht voor hoarding en woningvervuiling, maar hoe ga je als professional om met deze problematiek? Hoe zorg je voor een goede benadering van hoarders en woningvervuilers? En welke fasen worden doorlopen in het proces van behandeling? Tijdens dit middagsymposium zullen we ingaan op bovenstaande vragen en kunt u uw ervaringen en kennis delen.

Overvolle woningen en tuinen die zo vies zijn, dat het een gevaar is voor de bewoner en zijn omgeving. Zowel de fysieke als psychische gezondheid kunnen bedreigd worden, maar ook brand vormt een groot risico. Iedere gemeente is verplicht om zorg te bieden in deze situaties, ook als daar niet om gevraagd wordt.

Er is de laatste jaren steeds meer aandacht voor hoarding en woningvervuiling, maar hoe ga je als professional om met deze problematiek? Hoe zorg je voor een goede benadering van hoarders en woningvervuilers? En welke fasen worden doorlopen in het proces van behandeling? Tijdens dit middagsymposium zullen we ingaan op bovenstaande vragen en kunt u uw ervaringen en kennis delen.

 

U ontmoet: Professionals, beleidsmakers, managers en andere betrokkenen werkzaam in de (O)GGz, bij politie, welzijnsorganisaties, GGD’s, gemeenten en woningcorporaties.

 

Datum en Locatie
Donderdag 26 september in Aristo Utrecht.

 

Accreditatie voor:

·         Registerplein: aangevraagd
·         Verpleegkundig Specialisten Register: aangevraagd
·         Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: aangevraagd

 

Uw investering*

Uw investering bedraagt € 235,00 p.p.

 

Kortingen*

Vroegboekkorting
Bij inschrijving vóór 15 mei 2019 ontvangt u €25,- vroegboekkorting, en bedragen de kosten €210,- p.p.

Collegakorting
Indien u en uw collega zich op dezelfde dag inschrijven, krijgt de tweede (en elke volgende) persoon een korting van € 25,- op de totale inschrijfkosten. Het factuuradres dient hetzelfde te zijn.

Groepskorting
Wanneer u 5 personen gelijktijdig inschrijft is de 5e persoon gratis. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding.  

 

* Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw

Link
https://www.leidscongresbureau.nl/event/hoarding-en-woningvervuiling/


Programmering
Datum Tijd
Donderdag 26 september 201913:00 - 16:30
Sprekers en programma
12.30 uur Ontvangst en registratie

 

13.00 uur Opening door de dagvoorzitter

– Introductie op het programma

– Blik op recente ontwikkelingen

– Kennismaken met de zaal: achtergrond en verwachtingen deelnemers

Gerard Lohuis, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige Buurtzorg T-team Groningen en trainer, docent en opleider Hanzehogeschool Groningen

 

13.30 uur Stand van zaken in Hoarding en Woningvervuiling

– Waar staan we nu in de aanpak naar Hoarding en Woningvervuiling en op welke punten is er verbetering te vinden?

– Inzichten en ontwikkelingen, vertaald in do’s en don’ts voor de praktijk

Nienke Vulink, psychiater Polikliniek Psychiatrie Amsterdam UMC en bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

 

14.15 uur Vragen en discussie

– Mogelijkheden voor het stellen van verdiepende vragen aan de sprekers

– Kennis delen: leg uw vragen en dilemma’s voor aan de sprekers en uw collega’s

 

14.30 uur Pauze

 

15.00 uur Werkboek bij problematisch verzamelen

Het werkboek bij problematisch verzamelen biedt u in combinatie met de therapeutenhandleiding een behandelprotocol voor mensen met een verzamelstoornis op basis van de cognitieve gedragstherapie. Aan de hand van zes fasen wordt u meegenomen in het proces van de behandeling

Marijda Fournier, klinisch psycholoog i.o Altrecht
Marjolijn Korteweg, klinisch psycholoog Altrecht

 

15.45 uur Opruimen in de praktijk

– Van bezorgdheid tot beschikking richting nulpunt
– Concrete tips en trucs over het benaderen van en omgaan met hoarders

Yvonne Blenk, hoarding coach HELP, ik wil mijn huis terug!

 

16.15 uur Vragen en discussie

– Mogelijkheden voor het stellen van verdiepende vragen aan de sprekers

– Kennis delen: leg uw vragen en dilemma’s voor aan de sprekers en uw collega’s

 

16.30 uur Einde programma, napraten tijdens borrel
Organisatie
Doelgroepen
Competenties
Prijs
Tarief zonder kortingen € 235,00
Accreditatie
Aanmelden
Website