Nascholingsoverzicht.nl

Wijkverpleging

Omschrijving en inhoud

De ontwikkelingen binnen de wijkverpleging draaien op volle toeren. Zo worden de administratieve lasten verlaagd, worden wijkverpleegkundige de zichtbare schakel in de wijk, zetten ze in op preventie en is er een Kwaliteitskader gekomen. Deze ontwikkelingen brengen nogal wat met zich mee, want hoe gaan we hier met elkaar voor zorgen zonder dat de wijkverpleging overbelast raakt?
Tijdens deze studiedag staan we hierbij stil. We bekijken mooie initiatieven en hebben aandacht voor vaardigheden van de wijkverpleegkundige zoals indiceren, leiderschap en samenwerking.

Programma studiedag ‘Wijkverpleging’

 

9.30 uur Ontvangst en registratie

 

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter

Marjolein Zilverentant, voorzitter vakgroep wijkverpleegkundigen V&VN

 

10.30 uur Inzetten op preventie in de wijk

De wens is dat wijkteams zich meer gaan inzetten op preventie door actief bij te dragen aan het bevorderen van de gezondheid van de inwoners van hun wijk. Zo gaan ze meer van mens naar maatschappij.

Huub Sibbing, adviseur bestuur Maatschappij en Gezondheid bij V&VN en docent post HBO Wijkverpleging bij Avans Plus

 

11.20 uur Ochtendpauze

 

11.45 uur Administratieve lasten verlagen

Aan de hand van schrapsessies binnen de projecten Ontregel de zorg en Meer zorg, minder papier heeft VWS een sectorplan opgesteld om de administratieve lasten binnen de wijkverpleging te verlagen.

Janina Spaans, beleidsmedewerker Wijkverpleging bij het ministerie van Volksgezondheid Wetenschap en Sport (VWS)

 

12.30 uur Door de ogen van een verzekeraar

Hoe ziet de toekomst van de wijkzorg eruit?

Thijs Jansen, zorginhoudelijk adviseur Zilveren Kruis

 

13.00 uur Lunchpauze

 

Middagprogramma met keuzesessies

 

13.45 uur Ronde I. U kunt kiezen uit sessie A of B.

 

A. Gezamenlijke besluitvorming met huisarts

Communicatie met de huisarts kan heel waardevol zijn. Toch is deze communicatie niet altijd vanzelfsprekend en verloopt soms zelfs moeizaam. De SBAR methode biedt ondersteuning aan wijkverpleegkundigen om deze communicatie te bevorderen.
U maakt kennis met deze methode en krijgt praktische handvatten voor de communicatie met de huisarts.
Minke Nieuwboer, coördinator DementieNet en onderzoeker Geriatrie bij het Radboud Alzheimer Centrum

 

B. Toolbox Indicatieproces

De toolbox bestaat uit beslissingsondersteunende hulpmiddelen voor het in kaart brengen en evalueren van de zorgvraag – en behoefte van de cliënt(systeem) als onderdeel van het verpleegkundig proces.
U maakt kennis met de toolbox en hoe u deze kunt inzetten bij het (her)indiceren.
Suzanne Koning, docent Verpleegkunde, docentonderzoeker Lectoraat Eerstelijnszorg aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Vakgroep wijkverpleegkundigen V&VN

 

14.45 uur Middagpauze, sessiewisseling

 

15.00 uur Ronde II. U kunt kiezen uit sessie C of D.

 

C. Topje van de ijsberg

Cliënten vertellen u lang niet altijd alles. Schaamte, onbegrip en miscommunicatie spelen hierin een belangrijke rol, zeker in een cultuurdiverse omgeving. Het trekken van de juiste analyse wordt hierdoor bemoeilijkt. Om elkaar echt te kunnen ont-moeten (= niet moeten = graag willen) en te begrijpen, is er verbinding tussen de zorgprofessional en de cliënt nodig. Verdiept luisteren is hierin het sleutelbegrip.
Tijdens deze sessie zal er geoefend worden met verdiept luisteren zodat u verder kunt kijken dan het topje van de ijsberg.
Jos Artz, oprichter ArtzAdvies, zorg verbindt alle culturen en auteur van ‘De Blauwe Biotoop’

 

D. Verpleegkundig leiderschap

Interventieprogramma Nurses in the Lead ondersteund wijkverpleegkundigen in het toepassen van innovaties en het coachen en motiveren van teamleden hierbij. Zuyderland Thuiszorg heeft dit project uitgevoerd en vertelt over haar ervaringen.

Ruth Vogel, projectleider Nurses in the Lead bij Maastricht University & wijkverpleegkundige van Zuyderland Thuiszorg of Meander Thuiszorg

16.00 uur Einde programma, napraten tijdens borrel

Programmering
Datum Tijd Locatie
Donderdag 10 oktober 201910:00 - 16:00Aristo Amsterdam, Amsterdam
Locatie
Sprekers en programma

Programma studiedag ‘Wijkverpleging’

 

9.30 uur Ontvangst en registratie

 

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter

Marjolein Zilverentant, voorzitter vakgroep wijkverpleegkundigen V&VN

 

10.30 uur Inzetten op preventie in de wijk

De wens is dat wijkteams zich meer gaan inzetten op preventie door actief bij te dragen aan het bevorderen van de gezondheid van de inwoners van hun wijk. Zo gaan ze meer van mens naar maatschappij.

Huub Sibbing, adviseur bestuur Maatschappij en Gezondheid bij V&VN en docent post HBO Wijkverpleging bij Avans Plus

 

11.20 uur Ochtendpauze

 

11.45 uur Administratieve lasten verlagen

Aan de hand van schrapsessies binnen de projecten Ontregel de zorg en Meer zorg, minder papier heeft VWS een sectorplan opgesteld om de administratieve lasten binnen de wijkverpleging te verlagen.

Janina Spaans, beleidsmedewerker Wijkverpleging bij het ministerie van Volksgezondheid Wetenschap en Sport (VWS)

 

12.30 uur Door de ogen van een verzekeraar

Hoe ziet de toekomst van de wijkzorg eruit?

Thijs Jansen, zorginhoudelijk adviseur Zilveren Kruis

 

13.00 uur Lunchpauze

 

Middagprogramma met keuzesessies

 

13.45 uur Ronde I. U kunt kiezen uit sessie A of B.

 

A. Gezamenlijke besluitvorming met huisarts

Communicatie met de huisarts kan heel waardevol zijn. Toch is deze communicatie niet altijd vanzelfsprekend en verloopt soms zelfs moeizaam. De SBAR methode biedt ondersteuning aan wijkverpleegkundigen om deze communicatie te bevorderen.
U maakt kennis met deze methode en krijgt praktische handvatten voor de communicatie met de huisarts.
Minke Nieuwboer, coördinator DementieNet en onderzoeker Geriatrie bij het Radboud Alzheimer Centrum

 

B. Toolbox Indicatieproces

De toolbox bestaat uit beslissingsondersteunende hulpmiddelen voor het in kaart brengen en evalueren van de zorgvraag – en behoefte van de cliënt(systeem) als onderdeel van het verpleegkundig proces.
U maakt kennis met de toolbox en hoe u deze kunt inzetten bij het (her)indiceren.
Suzanne Koning, docent Verpleegkunde, docentonderzoeker Lectoraat Eerstelijnszorg aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Vakgroep wijkverpleegkundigen V&VN

 

14.45 uur Middagpauze, sessiewisseling

 

15.00 uur Ronde II. U kunt kiezen uit sessie C of D.

 

C. Topje van de ijsberg

Cliënten vertellen u lang niet altijd alles. Schaamte, onbegrip en miscommunicatie spelen hierin een belangrijke rol, zeker in een cultuurdiverse omgeving. Het trekken van de juiste analyse wordt hierdoor bemoeilijkt. Om elkaar echt te kunnen ont-moeten (= niet moeten = graag willen) en te begrijpen, is er verbinding tussen de zorgprofessional en de cliënt nodig. Verdiept luisteren is hierin het sleutelbegrip.
Tijdens deze sessie zal er geoefend worden met verdiept luisteren zodat u verder kunt kijken dan het topje van de ijsberg.
Jos Artz, oprichter ArtzAdvies, zorg verbindt alle culturen en auteur van ‘De Blauwe Biotoop’

 

D. Verpleegkundig leiderschap

Interventieprogramma Nurses in the Lead ondersteund wijkverpleegkundigen in het toepassen van innovaties en het coachen en motiveren van teamleden hierbij. Zuyderland Thuiszorg heeft dit project uitgevoerd en vertelt over haar ervaringen.

Ruth Vogel, projectleider Nurses in the Lead bij Maastricht University & wijkverpleegkundige van Zuyderland Thuiszorg of Meander Thuiszorg

16.00 uur Einde programma, napraten tijdens borrel
Organisatie
Doelgroepen
Competenties
Prijs
excl btw € 340,00
Accreditatie
Aanmelden
Website