Nascholingsoverzicht.nl

Online nascholing Overlapsyndroom Astma-COPD - poh-educa.nl

Type activiteit
Omschrijving en inhoud

Ruim 610.000 mensen in Nederland hebben astma en bijna 593.000 mensen hebben COPD. Deze twee oorzaken van luchtwegobstructie komen dus veel voor. Maar wat nog niet zo bekend is, is dat er ook een grote groep patiënten is die zowel astma als COPD heeft. Dit wordt ACOS genoemd (astma-COPD overlap syndroom). Het lastige van dit syndroom is dat beide ziektes op een andere manier worden behandeld. Dus wat is in het geval van het overlapsyndroom de beste behandeling? En hoe weet je of iemand beide diagnoses heeft? Dit soort vragen beantwoorden we in deze cursus. Je leert hoe jij als praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige bijdraagt aan het stellen van de juiste diagnose en wat vervolgens je taken zijn bij de behandeling.

De twee belangrijkste diagnoses bij luchtwegobstructie zijn astma en COPD. Beide zijn veel voorkomende aandoeningen. Maar daarbij is er ook een grote groep, vooral patiënten ouder dan 40 jaar, waarbij sprake is van een combinatie van astma en COPD. We noemen dit ook wel ACOS (astma-COPD overlap syndroom).

Bij astma ligt de nadruk bij de behandeling op het voorkomen van contact met allergische prikkels en medicatie. Bij COPD ligt de nadruk juist op leefstijlverandering, ondersteund door het gebruik van medicatie. Wanneer niet duidelijk is dat een patiënt beide ziektes heeft, zal de behandeling dus niet optimaal zijn. Daarom is het belangrijk het overlapsyndroom op tijd te herkennen.

In deze cursus frissen we je kennis op over astma, COPD en de verschillen tussen beide aandoeningen. Daarnaast leer je het astma-COPD overlapsyndroom te herkennen en optimaal te behandelen.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus weet je


Doelgroepen
Competenties
Prijs
Accreditatie
Aanmelden
Website