Nascholingsoverzicht.nl

Multifactoriële oorzaken van plasklachten bij mannen

Type activiteit
Omschrijving en inhoud

In deze cursus wordt de NHG-Standaard Mictieklachten bij mannen (M42, 2013), evenals de EAU-guideline LUTS behandeld. Ook wordt er uitgebreid stilgestaan bij de praktijk: hoe ga ik de opgedane kennis in de alledaagse praktijk toepassen? Hiervoor wordt gebruikgemaakt van theorie, casuïstiek en reflectie op het eigen handelen en denken.


Sprekers en programma

Plasklachten bij mannen kunnen verschillende oorzaken hebben. Het vaststellen van de juiste oorzaak voor LUTS vereist verschillende onderzoeken waarbij de patiënt vaak zelf moet rapporteren.
Bij de behandeling van plasklachten is het belangrijk dat de huisarts zich ervan bewust is dat de blaas de veroorzaker kan zijn van plasklachten. Dat men zich dat niet altijd realiseert kan zeker het gevolg zijn van weerstand bij patiënten om hun klacht te melden. Een van de doelen van deze nascholing is dat de huisarts na de cursus een goede diagnose kan stellen na een zorgvuldige anamnese In deze cursus worden handvatten en instrumenten aangereikt die het de huisarts gemakkelijker maken bij het diagnosticeren, onderzoeken en behandelen van plasklachten bij mannen.

€ 0,00. (wordt mogelijk gemaakt door Astellas Pharma BV)

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met dr. J. Nieuwenhuijzen en drs. G. Pigot, urologen in het VUmc te Amsterdam.
De review is gedaan door dr. J.A.R. van Bruggen, huisarts.

Organisatie
Doelgroep
Accreditatie
Aanmelden
Website