Nascholingsoverzicht.nl

Online nascholing Diabetische retinopathie - poh-educa.nl

Type activiteit
Omschrijving en inhoud

Voorkomen van complicaties bij diabetes mellitus is een van de belangrijkste onderdelen bij diabetische controles en een belangrijke taak binnen het pakket van de praktijkondersteuner/praktijkverpleegkundige.
Een van de speerpunten in het huidige beleid is het voorkomen en vroeg signaleren van diabetische retinopathie.
Diabetische retinopathie is beschadiging van het netvlies, de retina, door diabetes mellitus.
In deze nascholing zullen we aan de hand van een casus uit de praktijk de basis, achtergronden en behandeling van diabetische retinopathie stap voor stap bespreken. Aan het einde van deze nascholing zal je verscheidene competenties hebben behandeld en bezitten.

Zoals je weet komt diabetes mellitus veel voor in Nederland zowel type I als type II. Een bekende complicatie hierbij is diabetische retinopathie, waarbij het netvlies, de retina, is beschadigd.

Als praktijkondersteuner/praktijkverpleegkundige is het belangrijk dat je weet wat deze complicatie betekent en je de risicofactoren kent om de aandoening te krijgen. Je moet weten welke patiënten gescreend moeten worden en wanneer tijdens het ziekteproces. En je moet weten welke behandeling mogelijk is.

Met deze kennis ben je in staat de patiënt goed voor te lichten, zodat je samen deze aandoening zoveel mogelijk kunt voorkomen en zo nodig in een vroeg stadium kunt beperken. In deze cursus frissen we eerst de kennis van het oog nog even voor je op.

Leerdoelen

- Kennis van de basiswerking van het oog
- Kennis van de het ziekteproces bij diabetische retinopathie
- Kennis van de risicofactoren voor het ontwikkelen van diabetische retinopathie
- Kennis van het oogonderzoek bij screening voor diabetische retinopathie
- Kennis van de mogelijke behandeling bij diabetische retinopathie


Doelgroepen
Competenties
Accreditatie
Aanmelden
Website