Nascholingsoverzicht.nl

Online nascholing Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM) poh-educa.nl

Type activiteit
Omschrijving en inhoud

Ruim een op de vier Nederlanders overlijdt aan een hart- en vaatziekte (HVZ). Dit zijn ongeveer 40.000 mensen per jaar. Meer dan een miljoen Nederlanders hebben een HVZ doorgemaakt. De oorzaak is bijna altijd atherosclerose. Het is dus heel belangrijk atherosclerose en HVZ zoveel mogelijk te voorkómen of te vertragen. Dat kan door op tijd de risicofactoren te herkennen en behandelen. Dit noemen we cardiovasculair risicomanagement (CVRM).

Als praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige heb je een belangrijke rol bij het identificeren van patiënten met een (mogelijk) verhoogd risico op HVZ. In deze cursus leer je welke patiënten dat zijn en hoe je bij hen een risicoprofiel opstelt. Vervolgens leer je hoe je met behulp van de risicotabel de hoogte van het risico op ziekte of sterfte door HVZ in de komende 10 jaar kunt inschatten.

Daarna is het jouw taak een individueel zorgplan op te stellen. Je leert hier alles over het geven van leefstijladviezen en –begeleiding en over medicamenteuze behandeling. Tot slot zorg je ook voor follow-up van de patiënten.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus weet je:


Doelgroepen
Competenties
Prijs
Kosteloos
Accreditatie
Aanmelden
Website