Nascholingsoverzicht.nl

ADHD bij meisjes en vrouwen | Webinar

Omschrijving en inhoud

Tijdens deze webinar zal er nader ingegaan worden op de symptomen van ADHD bij meisjes en vrouwen en wordt er uitleg gegeven over de relatie tussen het ontstaan van psychopathologie en gender. Daarnaast zullen de diagnostische valkuilen bij meisjes en vrouwen besproken worden.

Jongens worden vaker gediagnosticeerd met ADHD dan meisjes. Uit onderzoek blijkt zelfs dat bij jongens twee tot drie keer vaker de diagnose gesteld wordt. Bij meisjes wordt ADHD veelal over het hoofd gezien, doordat de symptomen op een andere manier tot uiting komen. Eén van de bekende symptomen is hyperactiviteit, wat bij meisjes vaak niet in dezelfde mate voorkomt als bij jongens. Ook vertonen jongens vaker impulsief en storend gedrag. Bij meisjes met ADHD is er daarentegen vaker sprake van aandachtsproblemen, vergeetachtigheid en internaliserend gedrag. Hierdoor wordt de diagnose vaker gemist of pas jaren later gesteld. Zo blijkt ook dat meisjes de diagnose ADHD gemiddeld vijf jaar later krijgen dan jongens.

 

Niet-gediagnosticeerde meisjes en vrouwen met ADHD zullen niet de zorg ontvangen die zij wel hard nodig hebben. Dit kan van negatieve invloed zijn op de kwaliteit van het leven en geeft een verhoogde kans op het ontwikkelen van onder meer een stemmings- en angststoornis. Om te voorkomen dat ADHD onbehandeld blijft is het belangrijk dat zorgprofessionals beter op de hoogte zijn van de symptomen van ADHD bij meisjes en vrouwen en moet er verder gekeken worden dan enkel het gedrag.

 

Tijdens deze webinar zal er nader ingegaan worden op de symptomen van ADHD bij meisjes en vrouwen en wordt er uitleg gegeven over de relatie tussen het ontstaan van psychopathologie en gender. Daarnaast zullen de diagnostische valkuilen bij meisjes en vrouwen besproken worden.


Programmering
Datum Tijd Locatie
Maandag 12 september 202213:00 - 14:30Online,
Locatie
Sprekers en programma

De webinar wordt gegeven door Patricia van Wijngaarden-Cremers. Zij is psychiater/psychotherapeut en als expert werkzaam voor het expertise centrum SCOS (specialistisch centrum ontwikkelingsstoornissen) in combinatie met JeugdGGZ. In 2015 is ze gepromoveerd op genderverschillen bij ontwikkelingsstoornissen en het ontstaan van psychopathologie. Ze is actief bestuurslid van diverse nationale en internationale organisaties die zich bezig houden met het verbeteren van de geestelijke gezondheid van vrouwen (o.a. FANN en IAWMH) en tevens oprichtster en voorzitster van de Nederlandse tak van de IAWMH: de Alliantie gender& ggz.

 

 

Organisatie
Doelgroepen
Competenties
Prijs
Accreditatie
Aanmelden
Website