Nascholingsoverzicht.nl

Dementie bij Migranten | Middagsymposium

Omschrijving en inhoud

Tijdens deze middag geven deskundige sprekers inzicht in de ontwikkeling van dementie bij deze doelgroep en in zaken die je moet weten over interpretatie van klachten. Ook krijg je handvatten voor aansluiting en communicatie.

Het aantal migranten met dementie stijgt 2 keer sneller dan het aantal autochtonen met dementie. Tijdig signaleren en goede diagnostiek is complex. Oudere migranten zijn nog weinig bekend met de ziekte dementie en wijzen symptomen vaak toe aan andere oorzaken. Daarnaast sluit het reguliere aanbod van zorg en ondersteuning vaak niet goed aan op behoeften van migrantenouderen.Hoog tijd dus voor meer kennis over dementie bij migranten, ook in jouw zorgpraktijk!Tijdens deze middag geven deskundige sprekers inzicht in de ontwikkeling van dementie bij deze doelgroep en in zaken die je moet weten over interpretatie van klachten. Ook krijg je handvatten voor aansluiting en communicatie.


Programmering
Datum Tijd Locatie
Dinsdag 28 juni 202213:00 - 16:10Online,
Locatie
Sprekers en programma

Programma

12:45Digitale ontvangst
13:00Welkom
13:05Opening door de voorzitter
 
13:355 minuten vragen + korte pauze
13:50Herkennen en signaleren dementie bij niet-westerse migranten
 
14:35Vragen en kennisuitwisseling
 
14:35Pauze
15:00Cultuursensitieve communicatie in de dementiezorg
 
16:00Laatste vragenronde
16:10Afronding programma
 
 
 

 

Zie website voor actuele programma: https://www.leidscongresbureau.nl/events/middagsymposium-dementie-bij-migranten-l2214

Organisatie
Doelgroepen
Competenties
Prijs
Accreditatie
Aanmelden
Website