Nascholingsoverzicht.nl

Onbegrepen gedrag bij dementie

Omschrijving en inhoud

Landelijke studiedag over onbegrepen gedrag bij dementie

Probleemgedrag, of beter onbegrepen gedrag, stelt jou als behandelaar of verpleegkundige voor diverse vraagstukken. Het beoordelen of medicamenteuze interventies nodig zijn, onderbouwen van mogelijk onvrijwillige zorg en het juist afstemmen van de omgeving zijn eenvoudiger als je begrijpt waar het probleemgedrag vandaan komt. Dit voorkomt bovendien veel onnodig leed.

Onze deskundige en ervaren sprekers helpen je hier graag bij, tijdens de 8e landelijke studiedag over onbegrepen gedrag bij dementie. Ze delen de laatste inzichten en ervaringen over nieuw onderzoek, besluitvorming en medicatie. Ook pijn, omgevingsprikkels en onvrijwillige zorg komen aan bod.

Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om je eigen middagprogramma samen te stellen met sessies die passen bij jouw discipline en interesse.


Programmering
Datum Tijd
Dinsdag 26 oktober 202110:00 - 16:00
Sprekers en programma

PROGRAMMA 

9.30 uur              Ontvangst en registratie

10.00 uur            Opening door de dagvoorzitter
- Inventarisatie achtergrond en verwachtingen deelnemers
- Recente ontwikkelingen in grote lijnen
Henriëtte van der Roest, hoofd programma Ouderen Trimbos-instituut

10.20 uur            Probleemgedrag bij mensen met dementie: naar een verbinding tussen onderzoek en praktijk
Praktische bijdrage over nieuw onderzoek en wat dit kan betekenen voor de dagelijkse praktijk. Raymond Koopmans, specialist Ouderengeneeskunde en hoogleraar Ouderengeneeskunde, in het bijzonder de langdurige zorg Radboudumc

11.05 uur            Koffiepauze

11.35 uur            Perspectieven op besluitvorming rondom probleemgedrag bij mensen met dementie in zorginstellingen

De afdeling Ouderengeneeskunde van het UMCG deed onderzoek naar de besluitvorming rondom probleemgedrag bij mensen met dementie, die zelf niet meer een beslissing kunnen nemen over hun behandeling. De verhoudingen tussen arts, verpleegkundig specialist, verzorgende, psycholoog en cliëntvertegenwoordiger kunnen complex zijn. Samen beslissen wordt vaak gezien als ideaal, maar de vraag is in hoeverre dat bij cliënten met dementie gewenst is. Hoe ziet die besluitvorming er in de praktijk precies uit en welke problemen spelen daarin een rol?
Sarah Janus, onderzoeker UNO-UMCG

12.00 uur            Psychofarmaca
Psychofarmaca hebben lang niet bij iedereen voldoende effect en kunnen bij sommige mensen zelfs ernstige bijwerkingen veroorzaken. Wat zijn belangrijke uitgangspunten voor gebruik van psychofarmaca bij dementie en probleemgedrag? Lezing over praktijk, wetenschappelijk onderzoek, de richtlijn probleemgedrag en een nieuwe app.

Sytse Zuidema, voorzitter van het UNO-UMCG en hoogleraar Ouderengeneeskunde en Dementie UMCG

12.30 uur            Vragen en discussie

12.45 uur            Lunchpauze

MIDDAGPROGRAMMA MET KEUZESESSIES: DEELNEMER KIEST 2 SESSIES


Sessies voor (voornamelijk) artsen:

13.45 uur            Sessie A. Voorkomen van pijn en pijnbeleving
Wat weten we over pijn bij verschillende vormen van dementie? Inzichten en aanbevelingen om de behandeling van pijn te optimaliseren.

Janine van Kooten, specialist ouderengeneeskunde Vivium Zorggroep en arts-onderzoeker UNO VUmc

14.45 uur            Korte pauze

15.00 uur            Sessie B. Palliatieve sedatie bij refractair probleemgedrag bij mensen met dementie
In de behandeling van mensen met een dementie worden we in de ouderengeneeskundige praktijk vaak geconfronteerd met ernstig probleemgedrag mede als gevolg van dementie. Wanneer geen van de conventionele behandelingen voldoende effectief zijn, is sprake van refractair probleemgedrag. In deze bijdrage bespreken we handvatten voor zorgvuldige besluitvorming en toepassing van eenmalige, intermitterende of continue palliatieve sedatie bij deze doelgroep.
Sytse Zuidema, hoogleraar ouderengeneeskunde en dementie UMCG

Sessies voor (voornamelijk) verpleegkundigen:

13.45 uur            Sessie C. Voorkomen onvrijwillige zorg: Wegingskader cliëntperspectief
Gedrag kan veel vertellen over onderliggende wensen en behoeften. Door gedrag te begrijpen kan je veel onvrijwillige zorg voorkomen, of tenminste onderbouwen, wat ook uitgangspunt is van de Wet zorg en dwang. Het Wegingskader Cliëntperspectief is een tool om deze behoeften in kaart te brengen en je zorgverlening af te stemmen op de inzichten die dit oplevert.

Marike de Boer, senior onderzoeker i.s.m. Josien Wijffels, implementatieadviseur UNO Amsterdam UMC

 

14.45 uur            Korte pauze

15.00 uur            Sessie D. Gedrag en invloed van omgevingsprikkels
Prikkelverwerking is bij mensen met dementie vaak complexer. Over- of juist onderprikkeling kan leiden tot onrust of ander probleemgedrag. De omgeving is dan ook van grote invloed op het gedrag van cliënten. Hoe ervaren mensen met dementie hun omgeving? Hoe verwerken zij informatie? Hoe zorg je voor een goede balans in het aanbieden van prikkels?

Erik Storck, specialist Sensorische informatieverwerking en CCE-consulent

16.00 uur            Einde programma, napraten tijdens borrel

Organisatie
Doelgroepen
Competenties
Prijs
Deelname p.p. € 355,00
Accreditatie
Aanmelden
Website