Nascholingsoverzicht.nl

Masterclass Wet zorg en dwang

Omschrijving en inhoud

Tijdens deze bijeenkomsten bespreekt mr. dr. Brenda Frederiks de Wet zorg en dwang en de gevolgen voor de huidige praktijk van de zorgverlening. Aan de hand van casuïstiek leer je de wet zelf toe te passen. Daarnaast is er natuurlijk veel ruimte voor vragen.

Wet zorg en dwang

Online Masterclass

 

Maximaal 50 deelnemers

 

De nieuwe Wet zorg en dwang is sinds 1 januari 2020 ingevoerd, maar roept nog veel vragen op. Ook jij krijgt te maken met de nieuwe kaders voor het juist toepassen van onvrijwillige zorg en de rechtspositie van cliënten.

 

Mr.dr. Brenda Frederiks is universitair docent gezondheidsrecht en juridisch adviseur en houdt zich al jaren bezig met vraagstukken rond de Wet zorg en dwang. Tijdens deze masterclass geeft zij in één middag een overzicht van de nieuwe wet en leer je in het bijzonder welke gevolgen de wet heeft voor de praktijk van de zorgverlening. Aan de hand van casuïstiek leer je de wet zelf toe te passen. Daarnaast is er uitgebreid ruimte voor vragen.

 

Je ontmoet

Specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten, orthopedagogen, gedragsdeskundigen, begeleiders, verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderen- en gehandicaptenzorg. Ook cliëntvertrouwenspersonen, klachtfunctionarissen, leidinggevenden en beleidsmedewerkers zijn van harte welkom.


Programmering
Datum Tijd
Woensdag 14 april 202113:00 - 17:00
Sprekers en programma

PROGRAMMA

 

12.30 uur            Ontvangst en registratie

 

13.00 uur            Wet zorg en dwang: uitleg en ontwikkelingen

In het eerste deel van de masterclass gaan we in op de kernboodschap van de Wet zorg en dwang, het begrip onvrijwillige opname en onvrijwillige zorg en de verantwoordelijkheden binnen de wet. Ook vertegenwoordiging en klachtrecht komen aan bod.

 

14.30 uur            Pauze

 

15.00 uur            Toepassen van de wet met casuïstiek

Aan de hand van casuïstiek past u in kleine groepen de Wet zorg en dwang toe op de praktijk. Vervolgens wordt alle casuïstiek plenair nabesproken en is er nog ruimte voor eventuele resterende vragen.

 

17.00 uur       Borrel

 

Spreker:

Brenda Frederiks is als gezondheidsjurist in 2004 gepromoveerd op de rechtspositie van mensen met een verstandelijke handicap. Sinds 2005 werkt zij bij Amsterdam UMC, locatie VUMC als universitair docent gezondheidsrecht. 

Organisatie
Doelgroepen
Competenties
Prijs
Accreditatie
Aanmelden
Website
Bijlage