Nascholingsoverzicht.nl

webinar Lachgas - neurologische complicaties en behandeling

Omschrijving en inhoud

Lachgas (N2O) heeft nog steeds een relatief onschuldig imago als partydrug en met name jongeren gebruiken het soms in zeer grote hoeveelheden. Craving en gewenning komt echter steeds meer voor en daarmee het risico op problematisch gebruik. Overmatig gebruik kan leiden tot vitamine B12 deficiëntie en late herkenning en behandeling van intoxicatie geeft grote kans op neurologische complicaties en blijvende schade. Als arts, verpleegkundige of andere zorgprofessional wil je dan ook goed op de hoogte zijn van risico’s bij gebruik, het ontstaan van de neurologische klachten, diagnostiek en (prognoses bij) behandeling.

Lachgas – Neurologische complicaties en behandeling| Webinar

Donderdag 3 juni 2021, 10:30-11:45 uur 

 

Lachgas (N2O) heeft nog steeds een relatief onschuldig imago als partydrug en met name jongeren gebruiken het soms in zeer grote hoeveelheden. Craving en gewenning komt echter steeds meer voor en daarmee het risico op problematisch gebruik. Overmatig gebruik kan leiden tot vitamine B12 deficiëntie en late herkenning en behandeling van intoxicatie geeft grote kans op neurologische complicaties en blijvende schade. Als arts, verpleegkundige of andere zorgprofessional wil je dan ook goed op de hoogte zijn van risico’s bij gebruik, het ontstaan van de neurologische klachten, diagnostiek en (prognoses bij) behandeling.

 

Spreker

Wendy Achterberg, revalidatiearts Reade

 

Doelgroep

artsen en verpleegkundigen in de (verslavings)zorg


Programmering
Datum Tijd
Donderdag 3 juni 202110:30 - 11:45
Sprekers en programma

Spreker:

Wendy Achterberg is revalidatie-arts bij Reade. "Revalidatiegeneeskunde is een prachtig vak. Het geeft mij veel voldoening om met mensen ondanks aanwezige beperkingen samen toe te werken naar het meest optimale resultaat. Met veel enthousiasme werk ik dagelijks vooral met dwarslaesiecliënten. De dwarslaesierevalidatie vind ik inhoudelijk een uitdagend specialisme wat zich continu blijft ontwikkelen. Hiernaast vind ik het opbouwen van de vaak langdurige behandelrelaties een mooi aspect. Het is voor mij als arts belangrijk dat cliënten zich gehoord voelen en duidelijke uitleg krijgen zodat we samen een behandelplan kunnen maken."

 

 

Aandachtsgebieden: Dwarslaesie, Spina Bifida, Multiple Sclerose (MS), Trauma,  Zenuw- en plexusletsel

Gediplomeerd specialist sinds: 2012

Bij Reade sinds: 2012

Opleiding: OOR AMC, Amsterdam (Reade, NWZ locatie Alkmaar, de Trappenberg)

Nevenfuncties:

Binnen Reade:

Buiten Reade:

 

 

Medium webinar: Zoom

 

Doelgroep: professionals in de GGZ en (verslavings)zorg: (verslavings)artsen,

(gz-)psychologen, verpleegkundig specialisten GGZ

 

Accreditatie: verslavingsartsen (VVGN) en verpleegkundig specialisten (VSR) – aangevraagd

 

Programma

10.15 uur            Online inloop

10.30 uur            Welkom, uitleg verloop webinar (door Leids Congres Bureau)

 

10.35 uur            Deel 1: facts en figures – wat weten we inmiddels uit onderzoek?

 

11.00 uur            Korte pauze

 

11.05 uur            Deel 2: praktijk – wat weten we inmiddels uit de praktijk?

 

11.45 uur            Afsluiting

12.00 uur            Einde webinar

Organisatie
Doelgroepen
Competenties
Prijs
Accreditatie
Aanmelden
Website
Bijlage