Nascholingsoverzicht.nl

Cultuursensitieve ouderenzorg

Omschrijving en inhoud

Cultuursensitieve ouderzorg
Woensdag 22 april 2019, Aristo Utrecht
Er is een toename aan ouderen met een migratieachtergrond die een beroep doen op zorg. Deze ouderen hebben soms andere normen, waarden en gebruiken. Om hen passende zorg te bieden is het belangrijk hen te begrijpen.

Als zorgverlener kunt u niet van alle culturen kennis hebben. Wel zijn er algemene handvatten en tips die u kunt inzetten om ouderen met een andere culturele achtergrond beter te begrijpen.
Tijdens de studiedag cultuursensitieve ouderenzorg bieden onze sprekers u deze handvatten waardoor u beter bent uitgerust om passende zorg te verlenen aan deze ouderen.

Andere redenen om deel te nemen:
* Ervaringen uitwisselen
* Voldoende ruimte voor uw eigen vragen en struikelblokken
* Leerzame en gezellige dag

Accreditatie
V&VN: 5 punten
ABC1: 5 punten
* Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten van geaccrediteerde nascholing buiten hun vakgebied halen.

Uw investering
€355,-
€25,- vroegboekkorting bij aanmelding vóór 11 februari
€25,- collegakorting of 5e collega gratis

9.30 uur Ontvangst en registratie

 

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter

Diana Codfried, eigenaar, coach/trainer en adviseur culturele diversiteit bij Bilan coaching & training

10.30 uur Ouder worden, dementie en zorg: De perspectieven van migrantenouderen, mantelzorgers en professionals

De visie op ouder worden, dementie en zorg verschilt tussen culturen. Ook bij ouderen zelf.

Carolien Smits, lector Innoveren met Ouderen Windesheim

11.15 uur Ochtendpauze

 

11.35 uur Tal van initiatieven

Er is in Nederland een groeiend aantal van woonzorg- initiatieven van en voor oudere migranten. Waar gaat het goed en waar kan het beter?

Yvonne Witter, adviseur ZorgSaamWonen

12.20 uur Vragen en discussie

Is er een onderwerp waarover u meer wilt horen/het gesprek wilt aangaan met de sprekers en uw collega’s uit het land? Dat kan! U kunt uw inbreng indienen via: info@leidscongresbureau.nl

12.45 uur Lunchpauze

Middagprogramma met keuzesessies

13.30 uur Ronde I. U kunt kiezen uit sessie A of B.

 

A. Uw referentiekader bepaalt

We besteden veel aandacht en tijd aan het ophalen van informatie over het referentiekader van de cliënt. We zijn daarin sensitief, voelen daarvoor tijd en ruimte, maar hebben vaak weinig aandacht voor ons eigen referentiekader. Dit is één van de conclusies van het praktijkonderzoek van Stichting Schakelring.
Aan de hand van het praktijkonderzoek en praktische werkvormen staan we in deze workshop stil bij uw referentiekader en oefent u hiermee.
Chayenna van de Pol, casemanager dementie Zorgnetwerk Midden-Brabant en projectleider Stichting Schakelring

B. Van kortsluiting naar ont-moeten naar verbinding

Om elkaar echt te kunnen ont-moeten (=niet moeten = graag willen) en te begrijpen is er verbinding tussen de zorgprofessional en de cliënt nodig. Voor verbinding is effectieve communicatie nodig. Communiceren is echter meer dan vragen en antwoorden. Een van de belangrijkste aspecten bij communicatie is verdiept luisteren. Wat houdt dit in en hoe doe je dit?
Tijdens deze sessie wordt er geoefend met verdiept luisteren.
Jos Artz, oprichter VARIIS en ArtzAdvies, auteur van ‘De Blauwe Biotoop’

14.45 uur Korte pauze, sessiewisseling

 

15.00 uur Ronde 2. U kunt kiezen uit sessie C of D.

 

C. Gedrag duiden

Probleemgedrag zien in relatie tot iemands levensverhaal. Hoe kom je achter het levensverhaal en hoe kun je aan de hand hiervan het gedrag beter duiden? Wat doe je hier vervolgens mee?
Consulent van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)

D. In gesprek met migrantenouderen en hun naasten: het Culturele Interview

Zorgprofessionals die met migrantenouderen werken kunnen te maken krijgen met voor hen onbekende ziekteopvattingen, manieren om hulp te zoeken en visies op leven en dood. Tevens kunnen levensstijlen van ouderen, kinderen en kleinkinderen anders zijn dan zorgverleners gewend zijn.
In deze workshop wordt besproken welke invloed migratie, cultuur en levensbeschouwing hebben op de zorg. Ook wordt met het Culturele Interview geoefend. Hiermee leert de zorgverlener de voorliggende problemen te begrijpen vanuit de belevingswereld van de oudere en zijn/haar naasten.
Cor Hoffer, socioloog en antropoloog, zelfstandig trainer en onderzoeker

16.15 uur Einde programma, napraten tijdens borrel

Programmering
Datum Tijd
Donderdag 24 september 202010:00 - 16:15
Sprekers en programma
9.30 uur Ontvangst en registratie

 

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter

Diana Codfried, eigenaar, coach/trainer en adviseur culturele diversiteit bij Bilan coaching & training

10.30 uur Ouder worden, dementie en zorg: De perspectieven van migrantenouderen, mantelzorgers en professionals

De visie op ouder worden, dementie en zorg verschilt tussen culturen. Ook bij ouderen zelf.

Carolien Smits, lector Innoveren met Ouderen Windesheim

11.15 uur Ochtendpauze

 

11.35 uur Tal van initiatieven

Er is in Nederland een groeiend aantal van woonzorg- initiatieven van en voor oudere migranten. Waar gaat het goed en waar kan het beter?

Yvonne Witter, adviseur ZorgSaamWonen

12.20 uur Vragen en discussie

Is er een onderwerp waarover u meer wilt horen/het gesprek wilt aangaan met de sprekers en uw collega’s uit het land? Dat kan! U kunt uw inbreng indienen via: info@leidscongresbureau.nl

12.45 uur Lunchpauze

Middagprogramma met keuzesessies

13.30 uur Ronde I. U kunt kiezen uit sessie A of B.

 

A. Uw referentiekader bepaalt

We besteden veel aandacht en tijd aan het ophalen van informatie over het referentiekader van de cliënt. We zijn daarin sensitief, voelen daarvoor tijd en ruimte, maar hebben vaak weinig aandacht voor ons eigen referentiekader. Dit is één van de conclusies van het praktijkonderzoek van Stichting Schakelring.
Aan de hand van het praktijkonderzoek en praktische werkvormen staan we in deze workshop stil bij uw referentiekader en oefent u hiermee.
Chayenna van de Pol, casemanager dementie Zorgnetwerk Midden-Brabant en projectleider Stichting Schakelring

B. Van kortsluiting naar ont-moeten naar verbinding

Om elkaar echt te kunnen ont-moeten (=niet moeten = graag willen) en te begrijpen is er verbinding tussen de zorgprofessional en de cliënt nodig. Voor verbinding is effectieve communicatie nodig. Communiceren is echter meer dan vragen en antwoorden. Een van de belangrijkste aspecten bij communicatie is verdiept luisteren. Wat houdt dit in en hoe doe je dit?
Tijdens deze sessie wordt er geoefend met verdiept luisteren.
Jos Artz, oprichter VARIIS en ArtzAdvies, auteur van ‘De Blauwe Biotoop’

14.45 uur Korte pauze, sessiewisseling

 

15.00 uur Ronde 2. U kunt kiezen uit sessie C of D.

 

C. Gedrag duiden

Probleemgedrag zien in relatie tot iemands levensverhaal. Hoe kom je achter het levensverhaal en hoe kun je aan de hand hiervan het gedrag beter duiden? Wat doe je hier vervolgens mee?
Consulent van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)

D. In gesprek met migrantenouderen en hun naasten: het Culturele Interview

Zorgprofessionals die met migrantenouderen werken kunnen te maken krijgen met voor hen onbekende ziekteopvattingen, manieren om hulp te zoeken en visies op leven en dood. Tevens kunnen levensstijlen van ouderen, kinderen en kleinkinderen anders zijn dan zorgverleners gewend zijn.
In deze workshop wordt besproken welke invloed migratie, cultuur en levensbeschouwing hebben op de zorg. Ook wordt met het Culturele Interview geoefend. Hiermee leert de zorgverlener de voorliggende problemen te begrijpen vanuit de belevingswereld van de oudere en zijn/haar naasten.
Cor Hoffer, socioloog en antropoloog, zelfstandig trainer en onderzoeker

16.15 uur Einde programma, napraten tijdens borrel
Organisatie
Doelgroepen
Competenties
Prijs
excl btw € 355,00
Accreditatie
Aanmelden
Website