Nascholingsoverzicht.nl

Landelijke studiedag Geriatrische Revalidatiezorg

Omschrijving en inhoud

Waar staat de geriatrische revalidatiezorg anno 2019 en waar is er ruimte voor verbetering?
En hoe maken we GRZ toekomstbestendig? Tijdens deze studiedag is er aandacht voor belangrijke knelpunten en praten deskundige sprekers u bij over recente ontwikkelingen zoals eHealth, het meetplan en de inrichting van zorgpaden

Wie ontmoet u tijdens de studiedag Geriatrische Revalidatiezorg?
Deze bijeenkomst is bedoeld voor specialisten ouderengeneeskunde, revalidatieartsen, GZ psychologen, gedragsdeskundigen, huisartsen, klinisch geriaters en andere medisch specialisten, paramedici, verpleegkundigen en managers in de ouderen-, thuiszorg en chronische zorg, voor zorgverzekeraars en beleidsmakers.


Programmering
Datum Tijd Locatie
  Aristo Amsterdam, Amsterdam
Woensdag 9 oktober 201910:00 - 15:45Aristo Amsterdam, Amsterdam
Aaneengesloten periode
Locatie
Sprekers en programma

Zie programma en sprekers op:

www.leidscongresbureau.nl/event/geriatrischerevalidatiezorg/

Organisatie
Doelgroepen
Competenties
Prijs
zie kortingen op de website € 355,00
Accreditatie
Aanmelden
Website