Nascholingsoverzicht.nl

Landelijke studiedG dementie: Omgaan met onbegrepen gedrag

Omschrijving en inhoud

Onbegrepen gedrag bij dementie
12 juni 2019 in Amsterdam

Van de mensen met dementie ontwikkelt 80% gedurende het ziekteproces gedrag dat voor de professionals en naasten als belastend wordt ervaren. Nieuwe onderzoeken, pilots en richtlijnen bieden inzicht in deze problemen en leiden tot betere hulpverlening van deze kwetsbare groep ouderen.

Tijdens deze studiedag wordt het onbegrepen gedrag van meerdere kanten bekeken en krijgt u hands-on tips voor uw werkpraktijk. In de middag kunt u uw eigen casus oefenen met een trainer en staan we stil bij twee erkende interventies.
De herziene richtlijn Probleemgedrag bij Dementie staat deze dag centraal.

U ontmoet:(wijk-) Verpleegkundigen, verzorgenden, maatschappelijk werkers, geriaters, specialisten ouderengeneeskunde, geriatrie psychologen, teamleiders en management binnen de ouderenzorg.

Kosten*
De kosten voor de studiedag bedragen € 340,00 p.p. (excl BTW)

Kortingen*
Vroegboekkorting: vóór 15 februari 2019
Collegakorting €25,- en groepskorting 5=4!

Accreditatie
• ABC1
• Verpleegkundig Specialisten Register
•Kwaliteitsregister V&V

Link: https://leidscongresbureau.nl/event/onbegrepen-gedrag-bij-dementie/
NOOT VOOR DE REDACTIE: Wij stellen het op prijs wanneer u deze bijeenkomst onder de aandacht van uw lezers en/of de bezoekers van uw site wilt brengen. Zie voor het programma en een overzicht van de sprekers

 

 


Programmering
Datum Tijd Locatie
Woensdag 12 juni 201910:00 - 15:45Aristo Amsterdam, Amsterdam
Aaneengesloten periode
Locatie
Sprekers en programma

Marian Adiaansen

Raymond Koopmans

Ronald Geelen

Claudia van der Velden

Marjoleine Pieper

Jan van der Hammen

Andrea de Groot

Organisatie
Doelgroepen
Competenties
Prijs
zie kortingen op de website € 340,00
Accreditatie
Aanmelden
Website
Bijlage