Nascholingsoverzicht.nl

Workshop "afscheid en rouw in diverse culturen en religies" 2019

Omschrijving en inhoud

In het dagelijks werk krijgen artsen en verpleegkundigen steeds meer te maken met ouderen van verschillende culturele achtergronden, met eigen wensen ten aanzien van de laatste levensfase, de zorg die zij nodig hebben en de gebruiken rond afscheid.

Om goed om te kunnen gaan met de verschillen is het belangrijk om enige basiskennis te hebben over de wensen en gebruiken in andere culturen rond sterven en dood.

In deze workshop maken de deelnemers met behulp van foto’s, muziek en voorwerpen kennis met de afscheidsrituelen bij Surinaamse Creolen, moslims, Chinezen en hindoes. Ook wordt ingegaan op de diversiteit aan wensen over goede zorg rond het levenseinde, waarbij ook de eigen opvattingen van de deelnemers een plaats krijgen. Deelnemers krijgen concrete adviezen om de zorg in de praktijk te verbeteren aan de hand van casussen.

Leerdoelen:
• Medewerkers maken kennis met cultureel en religieus bepaalde opvattingen over gezondheid en ziekte, leven en dood, ouderdom en zorg in diverse groeperingen.
• Medewerkers worden zich bewust van het belang van cultuur en een cultuursensitieve manier van werken.
• Medewerkers denken na over hun eigen culturele bagage (als persoon én als professional), en de betekenis daarvan in het werk.
• Medewerkers krijgen concrete handvatten voor cultuursensitief werken in de dagelijkse praktijk.

 

 


Programmering
Datum Tijd
Dinsdag 7 mei 201913:30 - 17:00
Donderdag 12 december 201913:30 - 17:00
Sprekers en programma

Paulien Matze

 

Organisatie
Doelgroepen
Competenties
Prijs
Opleidingskosten € 85,00
Accreditatie
Aanmelden
Website