Nascholingsoverzicht.nl

Workshop ''Instrumenten in de palliatieve zorg'' 2019

Omschrijving en inhoud

De laatste jaren is er veel aandacht voor verbetering van de palliatieve zorg, tot uiting komend in gebruik van nieuwe ondersteunende instrumenten als het Utrechts Symptomen Dagboek, de Signaleringsbox en beslissings-''tools'', zoals ''het palliatief redeneren''. Ook het Zorgpad Stervensfase wordt op vele plaatsen gebruikt.

Het gebruik van deze instrumenten zorgt voor betere monitoring van symptomen, dus betere behandeling & begeleiding van patiënt en naasten, bevordert het anticiperend handelen en verbetert het professioneel handelen in de samenwerking met de huisarts en andere hulpverleners in de 1e lijn.
Genoemde instrumenten zijn inmiddels breed geaccepteerd binnen Nederland en worden op vele plaatsen toegepast.

In deze workshop worden de genoemde instrumenten toegelicht. Wanneer en hoe worden ze gebruikt? Wie moet je erbij betrekken? Hoe betrek je de huisarts erbij? Waarna vervolgens de instrumenten aan de hand van casuïstiek worden getraind.

Leerdoelen
Aan het eind van de workshop:
1. Kent de cursist de meest gebruikte instrumenten;
2. Erkend de cursist de meerwaarde van deze instrumenten voor kwalitatief goede palliatieve zorg;
3. Weet de cursist met de instrumenten te werken en heeft met de instrumenten geoefend;
4. Kan de cursist het belang van gebruik van de instrumenten aan patiënt, naasten en huisarts aangeven.het daadwerkelijk gebruik geoefend;
4. Is het de cursist duidelijk dat het Zorgpad Stervensfase naast gebruik bij de individuele cliënt als ondersteunend bij de continuïteit van de zorg, ook gebruikt kan worden door het team als kwaliteitsinstrument.

 

De scholing is gebaseerd op:
https://www.iknl.nl/docs/default-source/palliatieve-zorg/palliatieve-zorg-in-beeld-meetinstrumenten.pdf?sfvrsn=0

 


Programmering
Datum Tijd
Dinsdag 19 maart 201913:30 - 17:00
Dinsdag 21 mei 201913:30 - 17:00
Dinsdag 29 oktober 201913:30 - 17:00
Sprekers en programma

Renske Boogaard

Docent, Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg (2010-heden)

Verpleegkundig consulent palliatieve zorg, Lelie Zorggroep (2006-heden)

Ketencoordinator, Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam en omstreken (2006-heden)

Verpleegkundig consulent, Consulatief Palliatief Team Rotterdam (2006-heden)

Bestuurslid, Kerk en Buurtwerk Rotterdam Lombardijen (1996-heden)

Wijkverpleegkundige en coördinator specialistische verpleging, Thuiszorg Rotterdam (1990-2006)
Eerste 5 jaar als wijkverpleegkundige in Ommoord gewerkt. Van 1995-2006 als wijkverpleegkundige bij het specialistisch team van TZR

Categoraal ziekenhuis, Daniel den Hoedkliniek (1987-1990)
Oncolgieaantekening behaald.
Op afdeling voor Beenmergtransplantatie gewerkt

Ziekenhuis, Diaconessenhuis Refaja (1977-1985)O
pleiding tot A verpleegkundige, nagewerkt op interne afdeling

 

 

Organisatie
Doelgroepen
Competenties
Prijs
Opleidingskosten incl. accreditatie € 85,00
Accreditatie
Aanmelden
Website