Nascholingsoverzicht.nl

Workshop "Kunst van het waken" 2019

Omschrijving en inhoud

Er wordt stil gestaan bij de wakenden. Wat overkomt hen, hoe kunnen wij hen bij staan, hoe kunnen wij (in anticiperende zin) bespreekbaar maken wat hen bezig houdt. Welke praktische zaken dienen geregeld te worden.

Wie na wil denken over het geven van steun en begeleiding aan hen die bij een stervende naaste waken, kan er goed aan doen eerst stil te staan bij eigen persoonlijke ervaringen. Heb je zelf bij een naaste gewaakt? Welke herinnering heb je daaraan over gehouden? Wie en wat waren daarbij helpend en wie wat was daarbij storend? Hoe werken de storende ervaringen in je door? Heb je daar aandacht voor gevraagd en gekregen?

Doelstelling:
• Herkenning en erkenning van de betekenis van het waken.
• Wat kunnen de wakenden zelf?
• Onderkennen van hun behoeften.
• Hoe om te gaan met vragen en opmerkingen als: hoe lang duurt het nog? en Dit had vader niet gewild.
• Welke uitleg is nodig door arts en verplegenden?
• Ontwikkelen van (specifieke) ondersteuningsmogelijkheden.


Programmering
Datum Tijd
Dinsdag 12 maart 201913:30 - 17:00
Dinsdag 11 juni 201913:30 - 17:00
Dinsdag 19 november 201913:30 - 17:00
Sprekers en programma

Programma:

- Welkom en kennismaking
   o Op welke manier, in welke rol bent u bij waken betrokken?
   o Met welke vragen bent U gekomen?
- Bespreken van ervaring in kleine groepjes
   o Hebt u wel eens gewaakt bij een naaste?
   o Hoe was dat, wie en wat stoorde of steunde?
   o Heeft er wel eens iemand bij u gewaakt?
- Het zorgpad stervensfase
- Het gesprek met familie over sedatie
   o Komt waken dan ter sprake?
- Dilemma’s en uitwisselen persoonlijke ervaringen

Docent:

Marinus van den Berg is geestelijk verzorger in Hospice Laurens Cadenza. Daarnaast is hij spreker en docent, regelmatig geeft hij lezingen en workshops in Nederland en België. Vanwege zijn grote verdiensten voor de Vereniging Ouders van een Overleden Kind én vanwege zijn vele werk voor de palliatieve zorg is hij Koninginnedag 2006 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Van zijn hand verscheen onder meer:
- Voor de laatste tijd: samenwerken aan een goede dood. Uitg. Kok-Kampen, 2003
- Voor bij het einde: waken en afscheid nemen. Uitg. Kok-Kampen, 2004
- Verdriet dat nooit verdwijnt. Ten Have, 2006
- ABC van de spiritualiteit in de zorg. Ten Have, 2007
- Glans van Licht. Ten Have, 2008
- Rouwen in de tijd. Ten Have, 2008
- Leven aan de grens. Ten Have, 2011
- Tijd om te troosten. Ten Have, 2014

Organisatie
Doelgroepen
Competenties
Prijs
Opleidingskosten € 85,00
Accreditatie
Website