Nascholingsoverzicht.nl

Agressie in de Gehandicaptenzorg

Omschrijving en inhoud

U krijgt handvatten voor de-escalerend werken, vaardigheden om uzelf te beschermen tegen agressie en er zal aandacht zijn voor vormen van nazorg wanneer u of uw collega te maken heeft gehad met agressie van cliënten.

Interactieve studiedag ‘Agressie in de Gehandicaptenzorg’

Woensdag 13 maart 2019, Aristo Utrecht

Professionals binnen de gehandicaptenzorg krijgen nog steeds veel met agressie te maken. Zo’n 80% van de professionals heeft te kampen met verbale agressie en ruim 70% met fysieke agressie. Tijdens deze interactieve studiedag oefent u met het beïnvloeden van agressie. U krijgt handvatten voor de-escalerend werken, vaardigheden om uzelf te beschermen tegen agressie en er zal aandacht zijn voor vormen van nazorg wanneer u of uw collega te maken heeft gehad met agressie van cliënten.

Volledige programma en meer informatie, klik hier.

Accreditatie
Aangevraagd bij Kwaliteitsregister V&V en Registerplein.

Uw investering
€340,-
€25,- vroegboekkorting bij aanmelding vóór 1 december


Programmering
Datum Tijd
Woensdag 13 maart 201910:00 - 16:45
Sprekers en programma

Programma 

9.30 uur Ontvangst en registratie
10.00 uur Interactieve opening

Martijn van Agtmaal, directeur Safety First Training en School For Body Language.

10.20 uur Verdieping op agressie

Het thema agressie wordt uitgediept. Welke vormen van agressie zijn er te onderscheiden en wat ligt hieraan ten grondslag? Hoe vertaalt de kennis die er is over agressie zich naar de praktijk?
Susan Huijbregts, GZ-psycholoog, jarenlange ervaring in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en eigenaresse van ‘meer psychologie’.

11.10 uur Koffiepauze
11.30 uur Workshopronde I

U volgt beide workshops verdeelt over twee ronden.

De-escalerend werken

Weerstand voorkomen is een manier om de-escalerend te werken. Soms is weerstand voorkomen niet mogelijk/gewenst. Wat kunt u dan doen om escalatie te voorkomen?

  • U ervaart wat de invloed van uw basishouding is op het gedrag van anderen en hoe u dit kunt gebruiken om de-escalerend te werken.

Martijn van Agtmaal, oprichter School For Body Language en EgelAcademie en trainer Trifier – organiseren van kennis en kunde

Veilig in contact

U oefent met vaardigheden om uzelf in veiligheid te brengen. Hierbij is zowel oog voor uzelf als voor uw cliënt nodig om een goede werkrelatie te kunnen behouden.

Careflex trainer

13.00 uur Lunchpauze
14.00 uur Workshopronde II

De-escalerend werken / Veilig in contact

15.30 uur Pauze
15.50 uur Aandacht voor uzelf

U heeft in de workshops geleerd uzelf te beschermen tegen agressie. Toch kunt u niet alles voorkomen en is het belangrijk om aandacht voor uzelf en uw collega’s te hebben wanneer u betrokken bent geweest bij agressie.

  • Wat is het effect van gedrag van cliënten op hulpverleners? Welke hulp en steun kunnen belangrijk zijn?

Careflex trainer

16.45 uur Borrel
 
 
Organisatie
Doelgroepen
Competenties
Prijs
excl btw € 340,00
Accreditatie
Aanmelden
Website