Nascholingsoverzicht.nl

Ouderen & Psychiatrie

Omschrijving en inhoud

Tijdens deze studiedag worden verschillende symptomen en stoornissen besproken en krijgt u handvatten voor het herkennen, behandelen en organiseren van zorg binnen de ouderenpsychiatrie.

Bij ouder worden verandert er veel. Soms gaat dit gepaard met het ontstaan van psychiatrische aandoeningen of verandert de aard van al bestaande aandoeningen. Deze psychische problemen rond het ouder worden vragen om specifieke hulpverlening.

Herkent u het verschil tussen somberheid en een depressie of angst? Bent u zich bewust van uw gedrag
in relatie tot het gedrag van een oudere met een bipolaire stoornis? Wat betekent een doodswens
binnen de GGZ voor de behandeling en uw rol als professional? Naast antwoorden op deze vragen zal
er aandacht zijn voor de organisatie van zorg rondom ouderen met psychiatrische problematiek.

Tijdens deze studiedag worden verschillende symptomen en stoornissen besproken en krijgt u handvatten voor het herkennen, behandelen en organiseren van zorg binnen de ouderenpsychiatrie.


Programmering
Datum
Woensdag 12 december 2018
Sprekers en programma

Ochtendprogramma

 

9.30 uur Ontvangst en registratie

 

10.00 uur Opening door dagvoorzitter

Jan Coolen, vervulde uiteenlopende managementfuncties in de zorgsector en is nu zelfstandig onderzoeker op het brede gebied van de langdurende zorg

10.30 uur Depressie bij ouderen: de ene somberheid is de andere niet

Iedereen is wel eens somber maar hoe onderscheid je somberheid in het kader van het gewone ouder worden of (onverwerkte) rouw met een depressie? Wat voor typen depressies zijn er en wat hebben deze voor consequenties voor de behandeling en bejegening?
Martin Kat, ouderenpsychiater Noordwest Ziekenhuisgroep en consulent ouderenpsychiatrie bij diverse zorgcentra en verpleeghuizen

11.30 uur Koffiepauze

 

12.00 uur Persoonlijkheidsstoornis én doodswens

Ouderen met persoonlijkheidsproblematiek hebben vaak hun hele leven geworsteld met hun rol in de maatschappij en het aangaan van relaties. Op oudere leeftijd accepteren zij soms dat hun leven niet meer tot voltooiing zal komen waarop een euthanasieverzoek kan volgen. Psychiatrische behandeling en een euthanasietraject staan echter haaks op elkaar. Wat betekent dit voor de behandeling en de rol van de professional?
Sylvia Heijnen-Kohl, klinisch psycholoog en Zorgdirecteur Ouderen Mondriaan 

12.45 uur Afsluiting ochtend door dagvoorzitter

 

13.00 uur Lunchpauze

 

Middagprogramma met sessiekeuzes

 

13.45 uur Ronde l. U kunt kiezen uit sessie A of B

 

 A. Omgaan met een bipolaire stoornis

Tijdens deze interactieve workshop oefent u door middel van regietheater in de omgang met ouderen met een bipolaire stoornis.
Jan van der Hammen, trainer en mede eigenaar Ervarea, leren door beleven & Elles van Velzen, trainingsacteur Ervarea

B. Herstel en rehabilitatie in de gerontopsychiatrie

GGZ Friesland loopt voorop als het gaat om herstel ondersteunde zorg (HOZ) binnen de gerontopsychiatrie. Hot topics zoals persoonsgericht en samen beslissen zijn hier onderdeel van.

Benno Wiegers, sociaal psychiatrisch verpleegkundige GGZ Friesland

14.45 uur Pauze

 

15.00 uur Ronde ll. U kunt kiezen uit sessie C of D.

 

C. Volgt binnenkort

 

D. Angst

Één op de tien ouderen heeft last van ernstige angstklachten. Het grootste deel van de ouderen zoekt hier echter geen hulp voor en blijft met de angstklachten kampen.

Mariette van Mastrigt, klinisch psycholoog/psychotherapeut Ouderenpsychiatrie specialisme Angst en Dwang Parnassia

16.00 uur Borrel
Organisatie
Doelgroepen
Competenties
Prijs
excl btw € 340,00
Accreditatie
Aanmelden
Website
Bijlage