Nascholingsoverzicht.nl

Van 18- naar 18+

Omschrijving en inhoud

Wie ontmoet u:

Professionals werkzaam in de jeugdhulpverlening, jeugdzorg, maatschappelijk werk, gezinsondersteuning, bij gemeenten, reclassering, politie & (justitiële) jeugd inrichtingen, CJG, MEE en orthopedagogische behandelcentra.

Luister op onze studiedag naar boeiende en kundige sprekers maar kom ook úw ervaringen delen! Discussieer aan het eind van de middag mee over een uitdagende stelling en sluit de dag af met een lezing van Therese van Amelsvoort!

Accreditatie
Registerplein: 4,5 punten

Cliëntondersteuners
Sociaal juridisch dienstverleners
Aandachtsfunctionarissen
GGZ-Agogen
GHO
Maatschappelijk werk
Sociaal Agogen
Sociaal Werkers

Stichting Kwaliteitskader Jeugd( SKJ): 4,5 punten

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 5 punten
Scholing SPV

Kosten*
De kosten bedragen € 340,00 p.p.
Kortingen*

Collegakorting
Collegakorting €25-,
5=4 betalen

Veel jongeren die uit de jeugdhulp komen zijn nog niet klaar om op eigen benen te staan. Om verschillende redenen komt deze ondersteuning niet altijd van de grond.
Sommige jongeren willen geen hulp; ze hebben al te veel hulpverleners gezien en willen het nu zelf proberen. In andere gevallen ontbreekt een goede overdracht van de jeugdhulp naar de volwassenhulp. Dit is een al lang bestaand probleem. Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor de 18-/18+ problematiek en worden gemeenten uitgedaagd om de regie te pakken en maatwerk te leveren.
Tijdens deze studiedag delen kundige sprekers delen hun kennis over o.a. de hersenontwikkeling in de adolescentie en u krijgt aanbevelingen van een ervaringsdeskundige. Aan het einde van de dag kunt u reageren op een boeiende stelling en sluiten we plenair af met een lezing van Therese van Amelsvoort

Programmering
Datum Tijd Locatie
Donderdag 20 september 201810:00 - 16:15Aristo Amsterdam, Amsterdam
Aaneengesloten periode
Locatie
Sprekers en programma

- Zie bijlage voor de folder

Organisatie
Doelgroepen
Competenties
Prijs
Accreditatie
Aanmelden
Website