Nascholingsoverzicht.nl

Masterclass "Beeldende begeleiding in de laatste levensfase" 2018

Omschrijving en inhoud

De tweedaagse Masterclass gaat over ''ombuigen'', over autobiografische competentie, maar ook over praktische zaken: hoe presenteer je je jezelf en leg je contact met een hospice.

Beeldende begeleiding van mensen in de laatste levensfase en hun naasten vraagt om verfijnd afstemmen en verfijnd hanteren van je vaardigheden en deskundigheid als kunstzinnig therapeut, creatief therapeut of kunstzinnig coach. De specifieke context van het hospice vraagt iets van ons als professionals: een ombuiging van ons eigen vak, naar het gebied van beeldende begeleiding. Wat nemen we mee, wat laten we los? Hoe kunnen we ons bewegen in ons eigen vakgebied? Bewust zijn van het verschil tussen het werken in een curatieve en een palliatieve setting helpt ons bewuster invulling te geven aan beeldende begeleiding vanuit onze eigen beroepsachtergrond.

Een boeiend proces waarin bewustzijn en bewust zijn een grote rol spelen.

Programma dag 1
Vandaag werken we aan het thema ombuigen. Wat is ons referentiekader als therapeut/coach:
wat zijn onze doelen, vanuit welke visie werken we en wat is onze attitude? We leggen
beeldende begeleiding met zijn specifieke context ernaast. Welke ombuiging moeten we
maken om te werken met mensen in de laatste levensfase. Wat gaat ons daarin makkelijk af en
waar schuurt het? Hoe kun je je hierin bewegen? Uitwisselen. Informatie krijgen en zelfreflectie en werken aan het herkennen van jezelf.

De tweede helft van de middag maken we een start met autobiografische competentie. Hoe kijken wij naar leven en naar dood? Wat hebben wij aan ervaringen en hoe zoemt dat mee in ons werk met mensen in de laatste levensfase? Via uitwisseling en individuele opdrachten gaan we in de middag op zoek naar wat ons inspireert voor het werk in het hospice. Waar zit onze kracht en wat zijn onze valkuilen en pijnpunten? Op zoek naar harmonie met de situatie zodat we beter in staat zijn op eigen wijze met complexe processen van leven en sterven om te gaan.

Programma dag 2
Deze dag heeft een persoonlijke en een praktische component. We starten met doorbouwen op het onderwerp autobiografische competentie. Na de lunch komen praktische zaken aan de orde. Zaken die nodig zijn om je te presenteren in het hospice: wat is belangrijk om te doen, te melden, af te spreken. Wat kan je helpen in het contact met het hospice?

Leerdoelen:
1. Verdieping van kennis en verruimen van vaardigheden ten aanzien van Beeldende begeleiding op niveau van de patiënt en diens systeem.
a. Inzicht in en kennis van overeenkomsten en verschillen tussen eigen beroepsachtergrond en
beeldende begeleiding.
Kunnen benoemen van verschillen en overeenkomsten.
b. Kunnen hanteren van verschillen en overeenkomsten: Ombuiging van behandelmodel naar persoonsmodel
c. Inzicht in eigen sterke punten en leerpunten m.b.t. beeldende begeleiding
d. Proactief omgaan met persoonlijke leerpunten (intervisie)
e. Autobiografische competentie in relatie tot de wens om werkzaam te zijn in de palliatieve zorg

2. Verdieping van kennis en het verruimen van eigen vaardigheden in de interdisciplinaire samenwerking en binnen de keten.
a. Zich kunnen presenteren als beeldend begeleider
b. Zich vakinhoudelijk kunnen presenteren
c. Kunnen werken in teamverband
d. Kunnen overdragen aan artsen, GV-ers, verpleegkundigen en vrijwilligers (met oog voor hun verschillende rollen)

3. Kennis en vaardigheden in zichtbaar maken van beeldende begeleiding in de cultuur en beleid van de organisatie:
a. Kennis Handreiking Beeldende Begeleiding
b. Vaardigheden in toelichten van toegevoegde waarde van beeldende begeleiding


Programmering
Datum Tijd
Vrijdag 16 november 201810:00 - 17:00
Vrijdag 23 november 201810:00 - 17:00
Sprekers en programma

Karin Brandt

Tot 2003 was Karin Brandt werkzaam als zelfstandig gevestigd communicatietrainer en supervisor binnen de gezondheidszorg, dienstverlening en met patiëntenorganisaties. Na een sabbatical leave besloot ze een andere richting op te gaan. Ze volgde de opleiding kunstzinnig dynamisch coachen en counselen en ontdekte de kracht van het werken met beeldende middelen. Vanaf 2009 richt ze zich met name op de begeleiding van mensen in de palliatieve fase en hun naasten. Ze is nu beeldend begeleider in Laurens Cadenza en heeft daarnaast een praktijk voor beeldende begeleiding in de palliatieve zorg. 

Karin geeft bij Leerhuizen Palliatieve Zorg een workshop over de kracht van beelden en symbolen in de communicatie met palliatieve patiënten. Ingaan op beelden en symbolen verdiept het contact op de momenten waar woorden alleen tekort schieten.

http://www.karinbrandt.nl/

Organisatie
Doelgroepen
Competenties
Prijs
Opleidingskosten incl lunch € 380,00
Accreditatie
Aanmelden
Website