Nascholingsoverzicht.nl

Masterclass "Bewegen en beleven rond het sterven" 2018

Omschrijving en inhoud

2-daagse Multidisciplinaire Masterclass

Voor artsen, verpleegkundigen niveau 4/5, geestelijk verzorgers, maatschappelijk werkers, psychologen, andere disciplines, op weg van kennis en kunde naar kunst. Een boeiend proces waarin bewustzijn en bewust zijn een grote rol spelen. Door een interactieve aanpak wordt bewuste kwaliteit en onbewuste kracht gestimuleerd.

"Het afscheid, de stilte die ongemakkelijk voelt
Bij jezelf blijven en er voor de ander zijn"

De eerste dag gaat over eenzaam zijn en voelen, verplaatsen en verbinden. Over bewegen richting patient en naar jezelf. Over situaties die empathie vereisen en een beroep doen op eigen kwetsbaarheid en benaderbaarheid.

Een dag om te groeien in vakmanschap.

Citaten deelnemers:
• Ik heb tijdens deze masterclass veel ervaren over balans in jezelf tussen energie, focus en empathie. Dat hebben wij in ons werk met mensen en hun ''life events'' heel hard nodig.
• Goed opgebouwde cursus in een veilige omgeving. Met mij heeft het veel gedaan en voor mij heeft het veel opgeleverd in de zin van persoonlijke ontwikkeling en mezelf leren kennen.
• SUPER. Dit is dagelijks toe te passen.
• Ik had deze cursus niet willen missen en vind dat iedereen die werkt en zeker in de zorgsector dit soort cursussen zou moeten volgen en op regelmatige basis. Het vormt je als persoon en als zorgverlener.
• Ik heb geleerd om bewuster te zijn van mijn lichaam en hier bewust gebruik van te maken.
• Ik zou deze cursus nog wel eens willen volgen.

Inleiding
Rondom life-events van mensen worden we regelmatig geconfronteerd met onmacht en kwetsbaarheid. Bewust worden en trainen van verbale en non-verbale talenten helpt ons om effectiever te communiceren met de patient, de naasten en onze collega's.

PROGRAMMA
DAG 1:
Onderzoeken en trainen van non-verbale en verbale basisvaardigheden.

In de ochtend werken we via kennis aan kunde. Bewust worden van ruimte, situaties. Zelfreflectie en werken aan het herkennen van jezelf.
Deze kunde nemen we in de middag mee richting kunst. Via individuele opdrachten werken we aan eigen kracht en benaderen we ons gevoel. Gaan we op zoek naar de passie voor en in ons werk.
Uiteindelijk op weg naar kunst. Laten zien hoe je beweegt, wat je beweegt. In harmonie met de situatie en beter in staat kunst zinnig met complexe processen om te gaan.

Introductie en awareness
• Eenvoudige praktische oefeningen: bewust worden van ruimte, hoe kom je binnen, waar sta je, hoe zit je
• Eigen fysiek en stem herkennen
• Kijken naar de ander, spiegelen, feedback geven
• In het moment bewegen

Creativiteit en eigen kracht
• Individuele opdrachten
• Bij het eigen gevoel durven komen
• De kracht en passie vinden

Uitwerking
• Laten zien wie je bent, wat je beweegt
• Bewegen rond het sterven
• Voorbereiding-uitvoering-feedback
• Afsluiting

Leerdoelen
• Een betere balans tussen professie en persoon
• Bewust gebruik van lichaam, stem en ruimte
• Meer zelfvertrouwen door eigenheid in handelen
• Grotere effectiviteit door bewuste timing

DAG 2
Deze 2e (vervolg)dag van de Masterclass gaat dieper in op het toepassen en trainen van situaties in de praktijk.

• Hoe ga ik naar de patiënt toe, vaak onvoorbereid
• Hoe overzie ik de situatie, schouw en beweeg ik richting de patiënt en de familie eromheen
• Hoe beweeg ik me als er ineens veel familieleden aanwezig zijn
• Hoe beweeg en werk ik samen met andere disciplines
• Hoe benader ik de eisende patiënt en de familie
• Hoe geef ik antwoord op de verwarrende vragen
• Hoe ga ik om met patiënten en naasten uit een andere cultuur
• Aangevuld met ervaringen van de cursisten zelf

Deze dag is meer individueel gericht op u als persoon en professional.
U beweegt, voert uit en kijkt kritisch en zonder oordeel naar uzelf en de ander en geeft feed-back.

Leerdoelen
• Herkennen en naar boven halen individuele kwaliteiten
• Profileren van eigen aanwezigheid, présence
• Toepassen in dagelijks leven en praktijk


Programmering
Datum Tijd
Maandag 17 september 20189:30 - 17:30
Maandag 29 oktober 20189:30 - 17:30
Sprekers en programma

Patrice Kennedy

Patrice Kennedy danste zelf jarenlang, nu geeft zij bewegingslessen en presentatietrainingen. Zij is docent, trainer/coach en actrice. Zij beweegt zich graag in het theater én in managementkringen. De verschillende werelden van de cultuur, ondernemen en spiritualiteit laten zich in coaching uitstekend met elkaar verzoenen.

Patrice volgde haar opleiding aan de Rotterdamse Dansacademie, danste jarenlang in het theater en was als docente dans en beweging verbonden aan de Amsterdamse Hogeschool voor de kunsten. Nog steeds traint en coacht ze o.a. acteurs en leidinggevenden uit het bedrijfsleven. Ze heeft samen met filmmaker Kees Hin een film gemaakt over rouw, afscheid nemen en overleven.
Patrice werkt vanuit haar professionele danscarrière veel met mensen in transitietrajecten.
Door te bewegen en inzicht te geven in houding en houding geven werkt zij sterk aan de verbinding tussen de ratio en het gevoel. Bewustzijn neemt toe in de complexe handelingen en situaties van de professional.

Patrice Kennedy's Overview:

Current
• De Lachende Cactus at Patrice Kennedy, Trude Cone, GJ van Veggel
• Partner in training en coaching at Bex communicatie
• Brain-Body training at Rijnconsult
• Docente at De Baak Sensible Stimulator for Sensory Processes, Brain-Body relationship at Movement Dans en choreografie at Patrice on the move Ervaring in de theaterwereld at Movement

Past
• De Boomgaard (find the Orchard) at Film van cineast Kees Hin
• Coach at Asscher Consultancy
• Coach/trainer at van Iren Consultancy
• One of the initiaters for Kids in balance at kids in balance
• Coach at Grexx coach at Radicle Works
• Mede- eigenares at Roderic Leigh BV
• Docente at Amsterdamse Hogeschool voor de kunsten
• Docent Dans at Toneelgroep Baal Docent at Theaterschool Arnhem

Education
• The Belgian Cranio-Sacral & meditation society
• RINO NH
• Reflexology at Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans

Websites
• Personal Website: www.patricekennedy.nl

Organisatie
Doelgroepen
Competenties
Prijs
Opleidingskosten € 400,00
Accreditatie
Aanmelden
Website